Navarsete advarer Arbeiderpartiet

Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete advarer Ap mot å gå inn for tvangssammenslåing av kommuner på partiets landsmøte til våren.

Sp-lederen vil at det skal være helt frivillig med kommunesammenslåinger.

Les mer:

Til Klassekampen sier Navarsete at en ny undersøkelse viser at tilhengerne av kommunesammenslåing tar feil.

Undersøkelsen, som er gjennomført for Kommunenes Sentralforbund og Kommunaldepartementet, viser at tilliten til lokalpolitikere er langt større i små kommuner enn i byene.

– Resultatene av undersøkelsen er et spark på skinnleggen for alle som går inn for sammenslåing av kommuner, og særlig for dem som ønsker å gjøre dette med tvang. Undersøkelsen bekrefter at det er mange gode kvaliteter i de mindre kommunene, sier Navarsete.

Noen av argumentene til tilhengerne av tvangssammenslåing har nettopp vært at lokaldemokratiet er i ferd med å forvitre og at småkommunene har skapt et mylder av interkommunalt samarbeid der det ofte er liten demokratisk kontroll.

Navarsete mener at undersøkelsen viser at denne argumentasjonen har lite for seg.

Arbeiderpartiet skal på sitt landsmøte i april vedta sin nye kommunalpolitiske plattform, og det er foreslått at staten skal gis mulighet til å tvinge kommuner til å slå seg sammen når én enkeltkommune blokkerer en slik sammenslåing.

Dette kommer i konflikt med Soria Moria-erklæringen som slår fast at alle kommunesammenslåinger skal skje frivillig.