Norge

Krever milliarder i avgiftslette etter askekrisen

Luftfarten ber om flere milliarder i avgiftslette for å klare seg gjennom askeskykrisen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske (i midten) sammen med administrerende direktør i NHO, John G. Bernander (tv) og LO leder Roar Flåten etter et møte der berørte næringsorganisasjoner diskuterte konsekvenser vulkanutbruddet på Island kan ha for norsk næringsliv. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Samleside:

Les også

Alt om vulkanutbruddet

Til sammen 15 representanter for ulike deler av næringslivet møtte tirsdag ettermiddag nærings— og handelsminister Trond Giske (Ap) til et krisemøte om problemene askeskyen fra Island har skapt.

– Vi har berørt en lang rekke spørsmål. Hovedkonklusjonen er at mens noen bransjer, som luftfarten og reiselivsnæringen, er veldig hardt rammet, så er andre ikke særlig berørt, sa Giske etter møtet.

Luftfarten krever nå strakstiltak av Giske.

– Mens mange av de andre næringene sier de vil få det vanskelig hvis krisen fortsetter en uke eller to, så har vi en akutt krise nå. Vi har hatt seks dager uten inntjening, men med masse utgifter til billettrefusjon og kost og losji til passasjerer, sier Lars Kobberstad, styreleder i NHO Luftfart til NTB.

Flynæringen krever at landingsavgiften, passasjeravgiften og underveisavgiften som må betales ved hver flyging kuttes til null. Disse avgiftene utgjør en daglig kostnad på 10 millioner kroner for de de norske flyselskapene, det vil si rundt 3,3 milliarder kroner årlig.