Du kan få ansvaret ved ulykke

Trampolinens forfatning avgjør om du får ansvaret når ulykken skjer.

Trampolinens tilstand er det viktigste når ulykkeansvar avgjøres.

Hvis nabobarnet tar seg inn på trampolinen din uten at du har gitt dem lov til det, risikerer du likevel å betale erstatning hvis barnet skader seg.

— Det er riktig. Selv om barnet nærmest inviterer seg selv inn uten tillatelse, er ikke nødvendigvis nok til at du som eier ikke har ulykkesansvar, sier Øyvind Gravdal, leder for ansvarsskader i If Norge til Aftenposten.no.

For hvis et barn, skader seg på nabotrampolinen, spiller det egentlig ingen rolle om det er invitert til hopping eller ikke.

— Det vi må gå inn og se på, er om skaden skyldes feil på produktet, risikabel bruk eller om det rett og slett er et hendelig uhell, sier seniorrådgiver Sverre Limtun i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (DSB)

Tilstanden avgjør

Ifølge Gravdal er det størst sjanse for at du blir erstatningspliktig hvis du har en trampoline som verken er godt vedlikeholdt, sikret eller montert riktig.

— Hele kjernen ligger i trampolinens forfatning og plassering. Lar du egne og andres barn benytte en trampoline som står på et uansvarlig sted eller er i dårlig stand, kan du risikerer å komme i ansvar nettopp fordi du lar barn leke på denne.

Bjarne Aani Rysstad, informasjonssjef i Gjensidige, er enig med Gravdal.

— Hvis utstyret er i elendig forfatning, kan du lettere bli holdt ansvarlig hvis noen skader seg, sier Aani Rysstad.

Da risikerer du å få et betydelig erstatningsbeløp mot deg.

— Størrelsen kommer selvfølgelig an på skadeomfanget. Men du risikerer å måtte erstatte tapet som vedkommende blir påført, sier Gravdal.

Har du tips om bolig? Send oss en e-post!

Sikre best mulig

Har du derimot sikret trampolinen så godt du kan, vil det være formildende i en eventuell erstatningssak.

— Generelt kan vi si at om du har satt opp en trampoline og har sikkerheten i orden, skal det mye til at foreldre kan kreve økonomisk erstatning hvis barnet skader seg under lek på trampolinen din, sier Aani Rysstad.

Også ifølge Gravdal har du en sterk sak hvis trampolinen er i bra forfatning.

— Da spiller det ikke så stor rolle om barnet er invitert eller ikke, for du har en god sak uansett, sier Gravdal.

Pass på barna dine

Som privatperson må du derfor gjøre det du kan for å ha en sikker trampoline stående i hagen.

- Til syvende og sist bunner det ut i at du som eier må være veldig påpasselig med vedlikehold, plassering og montering, sier Limtun.

— Gjør du dette, så har du gjort ditt i forhold til å unngå skader.

For at en trampoline skal være forsvarlig forsikret, må den blant annet ha sikkerhetsnett, være riktig montert, stå på stødig grunn, og være generelt godt vedlikeholdt.

— Dessuten bør det nevnes at foreldre også har et ansvar for å påse at barna deres ikke benytter seg av leker og trampoliner som befinner seg i andres private hager, sier seniorrådgiveren.

Hva kan du om boligsalg? Ta boligquizen!

- Det fokuseres mye på skader ved trampolinebruk. Men trampoliner er også et positivt leketøy, sier Sverre Limtun i DSB.