Jernbaneverket vil legge dobbeltspor langs Mjøsa

Da kan det bli vanskeligere å komme seg ned til vannkanten for folk på Hamar.

Slik kan Hamar bli med togspor mellom by og vann.

Forbi Hamar var det tre mulige traséer for dobbeltsporet: Gjennom byen, på østsiden av byen eller på vestsiden, mellom byen og Mjøsa.

Hensikten er å øke kapasiteten på strekningen, der det i dag er enkeltspor.

Onsdag ble det klart at Jernbaneverket gikk for løsningen langs Mjøsa, der dagens jernbanetrasé ligger, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Dermed blir barrieren mellom by og vann enda større enn den er i dag.

Måtte selge husene sine - men jernbanen kom aldri

Alternativene var å legge sporene gjennom byen, og rive en rekke boliger, å ødelegge natur og jordbruksområder ved å legge sporene utenfor byen, mens det siste alternativet altså var å legge sporene langs Mjøsa.

Ikke det ordføreren ønsket

Ordføreren på Hamar Einar Busterud sier til Aftenposten at det ikke er dette alternativet han ønsker.

– Hamars store styrke er tilknytingen til Mjøsa. Derfor er det med særdeles blandede følelser jeg ser hvilket alternativ Jernbaneverket anbefaler. Det er som å legge en tospors jernbane foran Operaen i Oslo, sier Busterud.

Her er anbefalingene til ny nasjonal transportplan for Norge

Opparbeidet strandsone

Hamar har opparbeidet området langs Mjøsa med strandgate, friområde, strand og et område for ungdom med skatepark.

– Tusenvis av mennesker er der hver uke. Det kan sammenlignes med Frognerparken i Oslo, sier Busterud.

Jernbane for den neste 100 årene

Jernbaneverkets avgjørelse skjer etter en totalvurdering av infrastruktur, investeringskostnader og fremdrift. Da kom altså alternativet langs Mjøsa best ut.

Ordfører Busterud ønsket seg togspor gjennom sentrum, selv om det ville innebære å rive boliger.

– Men den jernbanen vi har nå, har ligget der i 100 år. Denne kommer til å ligge her i 100 år, slik at vi må se på kostnadene i et langtidsperspektiv, selv om det er en belastning for de som bor i bydelen nå.

Kulvert eller bro over Hamarbukta

Jernbaneverkets InterCity-direktør Anne Siri Haugen hevder i en kort kommentar at tilgangen til Mjøsa vil bli langt bedre enn i dag, i alternativet der banen legges i kulvert fra Hamarbukta og nordover.

– En utfylling i Hamarbukta vil gi nytt areal som i tillegg til byutvikling gir mulighet for å anlegge ny park som binder Mjøsa og sentrum sammen.

– I tillegg åpnes det for en utvidelse av friområdet sørover på utsiden av kulverten. Dette kan vi få til samtidig med byutvikling rundt stasjonen, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Dersom Hamar kommune heller ønsker bro over Hamarbukta, vil Jernbaneverket anbefale en broløsning.

Endelig avgjørelse skjer i desember, etter at saken har vært ute på høring.

Hele menyen av feil har rammet jernbanen i januarAlle har tatt feil om muligheten for å flytte millioner av tonn fra vei til jernbane