Norge

UDI-direktøren vil gravlegge asylinstituttet

  • Simen Granviken
UDI-direktør Frode Forfang vil ha debatt om flyktningregimet. Han tar til orde for å skrinlegge dagens system, som ikke klarer å håndtere krisen Europa står oppe i, mener han.

Forfang tar til orde for å snu opp ned på flyktningregimet, «som ikke makter å håndtere dagens migrasjonskrise». Derfor bør asylinstituttet erstattes av forhåndsuttak og en omfattende kvoteordning.

— Da kan man velge ut de mest sårbare og de med størst og mest akutt beskyttelsesbehov, og så overføre disse til europeiske land, mener Forfang. I tillegg vil flyktningene slippe å betale menneskesmuglere og risikere livet på en farlig reise.

Les Frode Forfangs kronikk her : Dagens system bygger på et paradoks. Finnes det er bedre internasjonalt flyktningsystem?

Europa må fordele flyktninger

Det forutsetter samtidig at Europas ledere må åpne for å fordele hundretusenvis av flyktninger i året, noe UDI-direktøren tror er mulig:

— Antallet kan variere fra år til år og tilpasses den aktuelle flyktningsituasjonen. I et Europa med rundt 500 millioner innbyggere, ville det vært en relativt overkommelig oppgave, mener Forfang.

Forfang lanserte sine ideer på sin egen UDI-blogg denne uken.

Systemet stimulerer kriminalitet

I dette intervjuet utdyper han sine forslag, som han sier er basert på erfaringer over tid, og særlig det siste året:

— Nå er problemene satt på spissen og behovet for en diskusjon om hvordan asylsystemet fungerer er blitt større.

Forfang mener dagens system har store paradokser i seg. Retten til å søke asyl står helt sentralt. Samtidig gjør Norge og de andre landene, som er forpliktet av det internasjonale regelverket, sitt «ytterste for å hindre at flyktninger får mulighet til å ta del i asylretten, blant annet gjennom fysiske grensekontroller og et strengt visumregime».

Han mener det er umulig for en flyktning å ta seg til Europa på lovlig vis for å søke asyl.

— Det innebærer at irregulær innvandring og menneskesmugling er en forutsetning for at man skal kunne søke om asyl - om beskyttelse. Derfor er det behov for en diskusjon om hvordan vi kan få til et bedre system, og som samtidig ivaretar beskyttelsesbehovet til mennesker på flukt.

- Du har stor tiltro til politiske lederes vilje til å løse dette?

— Det er ingen enkel vei fra tanke til realitet. Jeg ser at veien til å realisere endringene er lang og kronglete og med mange skjær i sjøen. Vi snakker om et internasjonalt system. Å endre dette er en svær sak. Men akkurat nå er mange land modne for en slik debatt.

- Dette innebærer både endringer av FN-konvensjoner og europeisk politikk?

— Ja, det vil involvere mange land, mens aller mest EU og Europa. Det sentrale er at Europa er samlet og finner felles, europeiske løsninger.

- Men samtidig går en del europeiske nasjoner nå foran med nasjonale løsninger?

— Det er nettopp på grunn av mangel på europeisk håndtering, at vi ser at utfordringer blir forsøkt løst ved hjelp av nasjonale strategier, sier Forfang.

Han er helt på det rene med at enkelte vil stille spørsmål ved om det er UDI-direktørens oppgave å reise en slik debatt. Hans svar er:

— Dette er et innspill om hvordan jeg ser for meg et mer funksjonelt system, men jeg går ikke inn i en nasjonal, politisk debatt. Det vil jeg være varsom med.

— Like fullt er en gjennomgang av internasjonale konvensjoner en del av asylavtalen, som et bredt politisk flertall på Stortinget var enige om før jul?

— Ja, det er et punkt i asylavtalen, men som ikke angir noen retning eller løsning, bare at det skal tas en gjennomgang. Mitt innspill kan sies å være et innspill til denne diskusjonen.

LES OGSÅ: Tvangreturer koster over en halv millard

Frps utskjelte forslag

Per Sandberg (Frp) er såre fornøyd med at Forfang tar til orde for å legge ned dagens asylinstitutt. Den nyutnevnte fiskeriministeren understreker at det er Frps første nestleder som er fornøyd:

— Dette er en solid støtte til endringer som Frps landsmøte har vedtatt. Det er et nytt gjennomslag for Frps utskjelte politikk.

Han sier en rekke politikere i Europa har tatt til orde for å oppheve dagens flyktningkonvensjon og avskaffe dagens asylinstitutt til fordel for et nytt og forbedret kvotesystem.

— Det gleder meg at flere og flere ser at Flyktningkonvensjonen og asylsystemet fra 60- og 70-tallet ikke er tilpasset dagens migrasjonsutfordringer, sier Per Sandberg.

LES OGSÅ:

Politiet frykter mange utviste vil gå under jorden

Hver natt blir nærmere 30 personer hentet og sendt ut av Norge

Send dei ut!

Alstor tømmes for asylsøkere - flere har forsvunnet den siste uka

Åtte av ti asylsøkere sier de vil bli i Norge for alltid