Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet 

Samtidig med at politiet på Gardermoen bevæpnes, vil justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) endre loven og gjøre det lettere å innføre punktbevæpning.

Bevæpnet politi på Gardermoen i juli 2014 i forbindelse med midlertidig bevæpning som følge av en terrortrussel mot Norge. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Den midlertidige bevæpningen på Oslo lufthavn som Amundsen kunngjorde torsdag, vil i første omgang gjelde i tre måneder. Den kan imidlertid fornyes hver åttende uke.

Det ligger en lang og omstendelig prosess og analyse til grunn for bevæpningen, forklarer justisministeren.

– Vi har ikke hjemmel for å innføre permanent punktbevæpning i dagens politilov, sier Amundsen, som mener dagens regler er for begrensende på dette punktet.

– Jeg har derfor allerede igangsatt et arbeid for å gjøre endringer i politiloven, slik at vi kan innføre punktbevæpning raskere enn dagens regler åpner for, også av permanent karakter, sier statsråden.

Punktbevæpning innebærer bevæpnet politi på steder som anses som spesielt utsatt.

80.000 reisende

Den viktigste årsaken til at det innføres bevæpning på Gardermoen, er muligheten til å begrense omfanget av et eventuelt terrorangrep.

– Det er viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrense en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sier Amundsen.

I gjennomsnitt passerer omkring 80.000 mennesker gjennom Gardermoen hver dag, og jernbanestasjonen på flyplassen er blitt Norges nest største.

Dessuten blir det pekt på at den såkalte fremskutt lagring i bil fungerer dårlig på Oslo lufthavn fordi avstandene er store, ikke minst etter utvidelsen nylig.

– Fremskutt lagring fungerer ikke godt nok, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Også grensekontrollen

Amundsen pekte på en pressekonferanse torsdag på at Island og Norge er de eneste landene i verden som ikke har bevæpnet politi på sin hovedflyplass, og at det i praksis var punktbevæpning på den gamle Oslo-flyplassen på Fornebu fra 1986.

Det er ingen konkret trussel som ligger til grunn for beslutningen om bevæpning på Gardermoen, men politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt er godt fornøyd med regjeringens beslutning.

– På Gardermoen er det helt avgjørende at vi har våpen med oss for å kunne respondere, avverge og begrense skadene, sier han.

– Vi vil om kort tid bevæpne våre mannskaper på Gardermoen, både de som jobber operativt og i grensekontrollen.

Utvalg mener risiko flyttes

Amundsens varsler at prosessen med å få på plass et forenklet regelverk for punktbevæpning vil pågå uavhengig av arbeidet med bevæpningsutvalgets rapport og diskusjonen om permanent bevæpning av politiet.

Utvalget anbefalte en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge og lagring av våpen i bilene. Utvalget ønsker heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes.

Høringsfristen for rapporten er 1. desember, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.

Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.

Torsdag meldte NRK dessuten at Avinor ønsker permanent bevæpnet politi på alle de store flyplassene i Norge. Norsk Flygerforbund er positive til punktbevæpning på Gardermoen.