Norge

Massetesting for korona skal hindre ny nedstenging. Men de største byene mangler planer for å få det til.

Kommunene må om kort tid ha kapasitet til å koronateste 5 prosent av innbyggerne ukentlig, anbefaler helsemyndighetene.

Til tross for den generelle anbefalingen om å ikke reise med mindre du må, begynner presset på kollektivtrafikken i Oslo og de andre byene å ta seg opp igjen etter ferien. At mennesker står trangt innendørs, er en kilde til smittespredning.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist
  • Ingeborg Moe
    Journalist

Hvordan skiller man korona fra andre luftveissykdommer når forkjølelses- og influensasesongen setter inn i høst?

Massetesting av alle med forkjølelseslignende symptomer er ett av svarene.

For å ikke overbelaste testapparatet har myndighetene satt et mål om at kommunene allerede nå må kunne teste 1,5 prosent av egen befolkning hver uke, og at de innen kort tid må kunne teste inntil 5 prosent.

Slik skal man unngå å måtte stenge ned samfunnet på nytt.

– Basert på erfaringene våre fra mars og april har vi satt et mål om at inntil 5 prosent av befolkningen i en kommune må testes i løpet av en uke ved et smitteutbrudd. Vi skjønner at det er krevende, men det kan bli nødvendig, understreket helsedirektør Bjørn Guldvåg på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Landets største byer er imidlertid ikke på 1,5 prosent nå, meldte NRK tirsdag. De vet heller ikke hvordan de skal klare å nå 5-prosent, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.

Les også

Derfor mente helsetoppene det var nødvendig for Norge å ha åpne grenser i sommer

Ingen konkrete planer i Oslo

Oslo-byrådet varslet tirsdag at testkapasiteten i hovedstaden skal trappes opp raskt. Ifølge helsebyråd Robert Steen (Ap) vil kommunen med disse tiltakene om kort tid nå målet om 1,5 prosent (ca. 10.000 personer i uken).

Før disse tiltakene har Oslos kapasitet vært på omtrent halvparten.

– Vil dere med disse planene kunne rigge opp til 5 prosent?

– Ikke med de planene jeg har redegjort for. Det første målet vi ble bedt om å levere på, er en kapasitet på 1,5 prosent. Så har Helsedirektoratet sagt at neste mål er å komme opp i 5 prosent. Vi er i dialog med dem om hvorvidt det er et riktig mål, og hvordan det eventuelt skal foregå, sier Steen.

Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, under Oslo-byrådets pressekonferanse tirsdag.

Ifølge byråden er dette målet satt litt på vent for at man skal kunne se an smitteutviklingen. Å sette i gang et apparat for å kunne teste 5 prosent (ca. 35.000 personer) i uken krever store ressurser.

– Men ville det ikke vært naturlig å legge planer gjennom sommeren for hvordan man skal oppskalere?

– Ja, og det er det jeg har redegjort for, hvordan vi skal komme opp i 10.000 tester ukentlig.

– Men 5-prosentmålet, det har dere ikke planer for?

– Det er noe vi må jobbe mer for å komme helt i mål med. Der tror jeg også vi må ha dialog med nasjonale myndigheter, både med hensyn til finansiering og hvordan dette skal utføres, sier Steen.

Les også

«Det er en risikabel strategi å bryte smittevernreglene og klage på helsevesenet etterpå», skriver Joacim Lund

Bergen: Ønsker nasjonalt system

– I Bergen må kommunen teste mellom 500 og 700 personer i døgnet for å komme opp i målet om 1,5 prosent, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Hun forteller at kommunen nå tester omtrent 600 personer daglig, noe som tilsvarer over 4000 tester i uken, og dermed er i nærheten av målet om 1,5 prosent.

Fadderukene ved universiteter og høyskoler har skapt ny debatt om smittevern. Men da denne fotografen besøkte Nygårdsparken i Bergen, gikk det rolig for seg.

For å nå målet om å kunne teste 5 prosent må Bergen ha et apparat for testing av rundt 14.500 personer hver uke. Det tilsvarer et nesten fullsatt Brann Stadion.

– Vi skal klare det, men vi har foreløpig ikke helt konkrete løsninger på hvordan det skal gjøres. Ett skritt på veien er å aktivere teststasjonene våre i Åsane og Laksevåg. Vi må tenke nytt for å få det til, sier Linchausen.

I dag får alle testresultatene sine i en nasjonal digital portal. Legevaktsjefen ønsker seg en nasjonal IKT-løsning som gjør det enklere å bestille, registrere og skaffe tester.

Trondheim: – Ekstremt krevende

– I Trondheim har vi nå mulighet til å teste 2700 personer i uken. Det er litt for lavt, men vi regner med at vi vil klare 4200 tester ukentlig i løpet av kort tid, sier Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune.

For at kommunen skal nå målet om 1,5 prosent, må den kunne teste oppunder 3000 personer ukentlig.

– Hvilke konkrete planer har dere for å rigge testkapasiteten til 5 prosent?

– Vi har sett på hvordan det kan gjøres, men 5 prosent er ekstremt krevende. Vi avventer nå for å se hvordan det fungerer når vi nå skalerer opp. Det vil i så fall innebære å omplassere betydelig med folk, sier Garåsen.

Les også

Utviklingen i hovedstaden gjør helsedirektøren urolig: – Oslo blir lett et episenter

Bedre stilt i litt mindre kommuner

Bildet er et annet i de litt mindre bykommunene.

I Kristiansand har de nå kapasitet til å teste 850 personer i uken (0,8 prosent). Kapasiteten vurderes fortløpende, forteller kommunikasjonssjef Ingunn Kvivik. Ved behov vil de øke til 5 prosent.

– Vi ruster opp kjapt. Det har vi en plan for, sier hun.

Stavanger opplyser at de har planer for å øke kapasiteten ved behov, og også planer på plass for å kunne teste inntil 5 prosent hvis det trengs.

I Fredrikstad er det nå kapasitet til å teste alle som trenger det, og de jobber med en beredskapsplan for 5 prosent, opplyser kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

Bærum har i dag kapasitet til å teste inntil 2100 personer i uken (1,8 prosent). Men de kan på kort varsel trappe vesentlig opp. I løpet av bare tre til fem dager kan de ved behov komme opp i 5 prosent, opplyser pressesjef Lisa Bang.

Aftenposten har også vært i kontakt med Tromsø, Drammen, Asker og Lillestrøm – som alle redegjør for konkrete planer for å nå 5-prosentmålet.

Les også

I dag er det bare frarådet. Nå vurderer Oslo et forbud mot større private sammenkomster.

– Det er kommunen selv som må gjøre jobben

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er tydelig på at ansvaret ligger på den enkelte kommune.

– Når landets tre største byer sliter med å oppfylle kravet, har myndighetene i for stor grad overlatt ansvaret for testkapasitet til kommunene, fremfor å bistå?

– Nei, det er kommunene som har dette ansvaret. De ble jo tidlig, før sommeren, informert om at de måtte forberede seg på 5 prosent, men at det gjennom sommeren holdt å ha 1,5 prosent, sier Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) understreker at det er kommunene selv som er ansvarlige for å kunne teste 5 prosent av befolkningen i løpet av en uke.

Han understreker at nå, med økt smittespredning og høsten for døren, er beskjeden stadig at kommunene må bygge opp en testkapasitet og beredskap for å kunne teste 5 prosent ukentlig.

– Forventer du at kommunene har dette på plass raskt, og at de klarer det på egen hånd?

– Jeg forventer at de følger opp det som har vært vår beskjed til dem hele veien: at de nå må ha en beredskap for å kunne øke til 5 prosents testkapasitet når behovet tilsier det.

Les mer om

  1. Koronaviruset