Norge

Snakker du åpent om lønnen din?

I Kina kan du småprate om lønnen din i lunsjen. De gjør heller ingen forskjell på kollegaer, venner og sjefen - alle vet til en hver tid hva andre i firmaet tjener.

SNAKKER OM LØNN: Så lenge temaet politikk unngås er Kina et forholdsvis tabufritt land. Småprat med en kineser, og samtalen kan fort dreie innom lønnsvilkår og vekt. FOTO: BOBBY YIP / REUTERS / SCANPIX
  • Karl A. Jahr

Lønnsprat kan gjerne gå på tvers av våre formeninger om hvilke land som er lukket og hvilke som er åpne.

I Kina er det total frihet i det å snakke om lønn; sammenligne lønn og vise frem eventuell rikdom er helt greit. I USA er det lukket, aldri spør om inntekt i «the land of the free».

Den norske kulturen har noen særtrekk, i følge Per Morten Schiefloe som er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Likhetskulturen er én av dem. Den fører til at vi underkommuniserer forskjeller og overkommuniserer likheter.— Lønn tydeliggjør forskjeller. Det blir derfor ikke regnet som akseptabelt å skråle om sin egen lønn. Snakker du om lønnen din med de andre ansatte hele tiden? Spør Schiefloe retorisk.

Likevel har den norske kulturen blitt mindre kategorisk.

— Internasjonal innflytelse har svekket norsk kultur noe. Det har blitt litt mer akseptert å vise frem rikdommen sin, men å spørre om lønn til Gud og hvermann er fortsatt langt fra greit, sier Schiefloe til Aftenposten.

Hele den nordiske kulturen preges av det samme i mer eller mindre grad. I Sverige er det greiere å spørre om kvadratmeterprisen på boligen enn inntekt.

Åpne Kina

— I en organisasjon forventes det at alle vet hva alle tjener, og hva slags fordeler og bonusordninger andre har, sier Mats Röjdmark, leder av Swedish Trade Council i Kina til Svenska Dagbladet.

Röjdmark opplever selv stadig vekk å bli spurt om hvor mye han tjener når han er i Kina.

Kineserne har gode kunnskaper om lønnssituasjonen i firmaet hvor de jobber og er ikke tilbakeholdne under lønnsforhandlinger.

Du skal likevel bare en liten tur over Gulehavet for å oppleve «litt norsk» tilbakeholdenhet. I Japan er lønn et meget privat anliggende.

Lovstyrte Tyskland

I tyske arbeidskontrakter var det tidligere en klausul som forbød ansatte å kommentere lønnen sin.

Dette ble rent formelt opphevet i fjor av en domstol i Rostock, men fortsatt vegrer om lag 40 prosent seg mot å fortelle hva de tjener.

I følge Svenska Dagbladet vet bare et av ti barn hvor mye foreldrene tjener i Tyskland

Avslappede russere

I Russland er det vanlig at ansatte diskuterer lønn med hverandre. Det regnes ikke for å være et spesielt følsomt område, hverken ved ikke ved middagsbordet hjemme eller sammen med kollegaer.

Russere har også et avslappet forhold til skatter og avgifter. Dette har riktignok bedret seg noe de siste årene.

Like fullt finnes det hundrevis av firmaer i landet som har spesialisert på «å hjelpe bedrifter til å betale svart» — og følgelig unngå å bli oppdaget.

Beklemte amerikanere

Det skal mye til å målbinde en amerikaner, men spør du om inntekten til vedkommende kan du meget vel lykkes.

Regelen er enkelt: Spør aldri en amerikaner om lønnen hans eller hennes. Dette er mer kategorisk enn i Norge, spesielt hvis du er ny i et eller annet firma og ønsker å finne ut av hvor du ligger i forhold til andre.

Dette kommer ikke fra et likhetsideal som preger Norge, snarere tvert imot. I USA skjer ofte lønnsforhandlinger individuelt, og det er helt irrelevant om andre i samme jobb tjener mye mer eller mindre.

I New York, og andre finansmekkaer, er det spesielt ugreit. Her anses det som uakseptabelt å spørre om hva folk betaler i leie. Det kan delvis avsløre hvor lønnen ligger, skriver Svenska Dagbladet.

Frankrike foretrekker sex

I Frankrike må selskapene offentliggjøre lederlønningene.

— Franskmenn ellers er mindre i stand til å snakke om sin egen lønn enn om seksuallivet sitt, mener Janine Mossuz-Lavau fra forskningsinstituttet Cevipof i Paris til avisen L'Express.

Mossuz-Lavau mener dette stammer fra den franske bondekulturen fra bare et par - tre generasjoner tilbake. De gjemte penger i madrasser og opplevde det som uklokt å snakke om det.

Du blir visstnok ansett for å være en materialist med lite kunnskaper om kunst og romantikk om du er opptatt av lønn i Frankrike, samtidig viser en undersøkelse av StepStone at bare 19 prosent av franskmenn mener at lønningsprat er «ultraprivat».|

Les også

  1. Sjefens lønnsslipp fetere enn skatten

  2. Det lønner seg ikke å være for snill

  3. Slik øker du lønnen