Norge

Samme sikkerhet for Breivik uansett dom

Om Anders Behring Breivik blir idømt tvungen psykisk helsevern eller forvaring, vil sikkerhetsregimet rundt ham uansett være det samme. Terroristen vil i begge tilfeller havne på Ila.

Dommen mot Anders Behring Breivik faller fredag. Her kjøres han tilbake til Ila fengsel etter rettssakens siste dag, 22. juni. NTB SCANPIX

 • Marie Melgård

Fredag faller dommen i terrorsaken mot Anders Behring Breivik (33). Da vil det bli avgjort hvorvidt terroristen er tilregnelig eller utilregnelig, og skal idømmes forvaring eller tvungen psykisk helsevern.

Uansett utfall vil han ende på Ila, og ilegges samme type kontroll.

Medisinsk behandling i Ila

I juni lanserte helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen en ny lov om psykisk helsevern, som skal sikre strengere sikkerhetsnivå innen psykisk helsevern. Denne loven har fått tilnavnet «Lex Breivik».

Den nye loven gjør at blir sikkerheten rundt Behring Breivik blir lik om han dømmes til tvungen psykisk helsevern som om han dømmes til forvaring.

Aftenposten har foretatt en gjennomgang av den nye loven og gjeldene regler i kriminalomsorgen. De aller fleste sikkerhetstiltakene for fengsel og psykisk helsevern for personer på særlig høy sikkerhet, er sammenfallende.

— Det er naturlig at det er samme sikkerhet. Det er ikke slik at en pasient er mer eller mindre farlig om personen er i eller utenfor psykiatrien. Vi har hentet erfaringer fra dem som har håndtert slike situasjoner, det gjelder selvsagt kriminalomsorgen. Å ha en konsekvent og god sikkerhetskontroll er avgjørende for en liten gruppe pasienter, sier statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet.

Slik er sikkerhetstiltakene:

 • Holdes adskilt fra andre fanger
 • Vedkommende og eiendeler skal undersøkes ved overføring, og før og etter utganger.
 • Pasienten eller den innsatte selv, vedkommendes rom og eiendeler skal alltid undersøkes ved mistanke, her behøves det ikke skriftlig vedtak.
 • Rom skal alltid kontrolleres før og etter besøk.
 • Mobil og PC reguleres eksplisitt.
 • Alle telefoner må forhåndsgodkjennes og kan avbrytes og avlyttes.
 • Post skal åpnes og kontrolleres, kan delvis eller helt inndras.
 • Elektronisk kommunikasjonsmidler blir regulert, og det er begrensinger på tid og varighet. Kan overvåkes og avbrytes.
 • Personer som arbeider ved enheten er underlagt vandelskontroll.
 • Enheten skal innhente opplysninger om besøkende fra politiet, med unntak for diplomater og offentlige myndighetspersoner som er tillagt særskilt ansvar for å føre kontroll.
 • En hver som går inn og ut av sikkerhetsenheten skal sikkerhetskontrolleres og passere en metalldetektor. Besøk kan kroppsvisiteres.
 • Det er ikke lov å ta med gjenstander, slik som mobil eller andre kommunikasjonsmidler uten tillatelse fra kontrollerende personell.
 • Besøk skal alltid foregå med personell til stede med glassvegg som skille.
 • Hvis kommunikasjon foregår på et annet språk skal en tolk oversette dette.
  I begge enheter skjermes Behring Breivik fra andre. Men enhetene er tilrettelagt for at flere på samme sikkerhetsnivå kan sone sammen, men selv om det er flere, kan det også fattes vedtak om at vedkomne skal være isolert.

Havner på Ila

Uansett utfall vil Behring Breivik havne på en enhet i Ila fengsel:

Tidligere i våres ble konkludert med at ingen av de tre sikkerhetsavdelingene i psykiatrien i Norge, Dikemark i Asker, Sandviken i Bergen og Brøset i Trondheim, var egnet for en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Dermed ble enheten plassert i Ila fengsel, og den sto klar i våres.

Les også

Breivik må bli på Ila uansett dom

— Jeg kan bekrefte at det offentlige Norge forbereder seg, herunder også for en behandlingsdom og da må det foreligge et behandlingssted. Som det offentlige Norge nå vet er dette på Ila, ikke på Dikemark. Ila har forberedt seg på denne eventualiteten, og vi er bedt om å forbrede oss. Vi legger planer etter det, sier Yngve Ystad, konstituerende avdelingsleder ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst.

Det kan kun fattes vedtak om at personer som skal oppholde seg på denne enheten for seks måneder av gangen. Men når tiden er løpt ut, kan et nytt vedtak fattes.

Kan få egen enhet i fengsel

I en annen del av Ila fengsel har man også rustet opp enheten for særlig høyt sikkerhet slik at det er tilpasset Behring Breivik, som har sonet på Ila frem til i sommer. Hvis han blir dømt til forvaring vil man begynne å bygge en avdeling for høysikkerhet i Ila fengsel. I dag er den kun en person, Behring Breivik selv, som vil bli satt på denne enheten.

— Vi har planer for å starte bygging, men vi har ikke tatt stilling til når arbeidet settes i gang. Det må vurdere etter at dommen har falt. Det kan være en mulig at vi reviderer planen, sier Andreas Skulberg, leder av Kriminalomsorgen til Aftenposten.

Hvis det blir en forvaringsdom, vil den nye enheten stå ferdig om cirka ett år.

Også her vil et opphold vare inntil seks måneder av gangen, men kan fortsette uten avbrudd dersom kriminalomsorgen etter en fornyet vurdering bestemmer dette i et nytt vedtak.

 1. Les også

  Breivik får fengslene til å skjerpe postkontrollen

 2. Les også

  Bistandsadvokat tror Breivik får straff

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. DEBATT

  «Jeg håper mange seere er forskrekket over det som kom frem i NRKs Brennpunkt»

 2. KOMMENTAR

  Isolasjon fra medfanger viktigst | Per Anders Madsen

 3. DEBATT

  Det er ikke populært med tvang i psykiatrien, men i noen tilfeller er tvang omsorg

 4. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene

 5. OSLOBY

  Naboene vant, statens milliardprosjekt tapte

 6. KRONIKK

  Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel