Norge

Nye pass og ID-kort er forsinket for syvende gang. Nå varsler justisministeren gjennomgang av politiets prosjektstyring.

Politidirektøren erkjenner at det er nødvendig å se «med friskt blikk på om arbeidet kan organiseres bedre».

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) blir den syvende justisministeren som må se at prosjektplanene for nye pass og ID-kort ryker. Nå varsler han ekstern gjennomgang.
 • Per Anders Johansen
  Journalist
 • Hanne Christiansen
  Korrespondent i Midtøsten

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland varsler en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i Politidirektoratet.

Det skjer dagen etter at Aftenposten kunne fortelle at prosjektet med å lansere nye norske pass og ID-kort nok en gang er rammet av forsinkelser.

– Politidirektoratet skal gjennomføre mange prosjekter, derfor er jeg glad for at politidirektøren allerede er i gang med en gjennomgang. I tillegg er vi begge enige om at det nå også må settes inn eksterne ressurser. Pass og ID-prosjektet skal gjennomføres slik at nye pass og ID-kort kommer i 2020, som regjeringen tidligere har informert Stortinget om, uttaler Kallmyr i en pressemelding.

Les også

Denne tabellen illustrerer det mange mener er blitt en komplett skandale. Nye pass og ID-kort er forsinket igjen. For syvende gang.

Utsatt igjen

Kallmyr blir den syvende justisministeren, og den femte i rekken av Frp-statsråder, som må se at planene ryker. Det er nå 12 år siden daværende justisminister Knut Storberget (Ap) lanserte prosjektet.

Arbeidet med de nye passene og ID-kortene ble iverksatt for å gjøre det vanskeligere å operere med falsk identitet i Norge. Det er i dag for lett, advarte skattedirektør Hans Christian Holte i fjor.

Lanseringen av de nye passene skulle etter planen skje i oktober, mens ID-kortene skulle ha vært klare i januar 2020. Nå er lanseringen imidlertid utsatt til tidligst september 2020. Dermed blir også kostnadene høyere enn tidligere antatt.

«Hvis passet er et symbol på nasjonal identitet, så er det nye designet for Norges reisedokumenter utvilsomt bygget på landets omdømme som et land med sans for elegant, minimalistisk skjønnhet», skrev avisen Guardian i 2014 da Norges nye pass og ID-kort ble presentert. Fem år senere er passet forsinket igjen – for syvende gang.

Vet ikke sluttregningen

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier hun har trukket lærdom av arbeidet med pass og ID-prosjektet, som er et av Politidirektoratets største.

– Det er høye forventninger til leveranser i politiet, og slik skal det være, men vi må også se med friskt blikk på om arbeidet kan organiseres bedre, uttaler Bjørnland i pressemeldingen.

Så langt er innføringen av nye pass- og ID-kort forsinket syv ganger, og regningen har økt med over 600 millioner kroner.

Hva som blir sluttregningen, kan hverken politiet eller Justisdepartementet svarer på.

Les også

Vårt nye supervåpen, skrøt politisjefene. 11 år senere er våpenet som skulle stoppe utenlandske kriminelle, ennå ikke i bruk.

Politidirektør Benedicte Bjørnland og assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Slik forklarer politiet pass-skandalen

Selv om Regjeringen nå leier inn konsulenter for å se på styringen og organiseringen av politiets prosjekter, har politiet selv en klar formening om hva som har gått galt:

– Arbeidet er og har vært mer komplisert enn antatt, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad, som satt i arbeidsgruppen som allerede for 11 år siden begynte arbeidet med å innføre nye pass og ID-kort.

Politidirektoratet mener sikkerheten for norske pass likevel er blitt bedre, blant annet på grunn av nye saksbehandlingsrutiner, biometrikiosker, ombygning av politistasjoner, bedre kvalitet på bilder og fingeravtrykk, mer opplæring og færre steder som utsteder pass.

– Norske pass som dokument har i dag høy internasjonal status og oppfyller internasjonale forpliktelser, men vi har erfart at det har vært for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag.

Han peker på forklaringer:

 • Strengere sikkerhetskrav til passene.
 • Tidligere kostnadsberegninger har vist seg å være mangelfulle.
 • Forsinkelser fra den franske leverandøren Gemalto.
 • Flere ulike offentlige etater skal samarbeide om ID-forvaltningen, noe som fører til «en komplisert integrasjon av mange tekniske systemer.

– I tillegg skal vi få på plass nye teknologiske løsninger for å gjøre automatiserte kryssøk i registre, og få en tryggere og mer effektiv saksbehandling, sier Skulstad.

Les mer om

 1. Benedicte Bjørnland
 2. Jøran Kallmyr
 3. Pass
 4. Justis- og beredskapsdepartementet