Forsker: Beste måte å friskmelde folk på, er å teste om de er immune.

Det jobbes på spreng i mange land for å sikre tester som kan slå fast hvem som har hatt koronaviruset. Oslo universitetssykehus vil nå lage egen test.

I dag handler alt å om å finne ut hvem som har viruset i kroppen. Nå jobbes det med å få på plass tester som kan fastslå hvem som er immune.

Både internasjonalt og i Norge jobbes det nå under høytrykk for å teste ut kvaliteten på ulike tester som kan fortelle om du har hatt det nye koronaviruset i kroppen.

Folkehelseinstituttet har advart mot å stole for mye på hurtigtester, som kan gi falske svar, for eksempel hvis de tas på et tidspunkt der du er smittet, men kroppen ikke har begynt å produsere antistoffer mot koronaviruset.

Folkehelseinstituttet vil sjekke hurtigtestene, men mener såkalte tradisjonelle antistofftester som analyseres i laboratorium, trolig vil være viktigere.

– Dette vil nok være viktigere for å få oversikt over hvor mange som har hatt covid-19, og det er slike analyser som vil bli aktuelt å bruke for å finne ut hvor stor del av befolkningen som har hatt infeksjonen, skriver overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet i en e-post.

Covid-19 er sykdommen man får av koronaviruset.

– Om kort tid vil det være viktigere å teste hvem som er immune, enn hvem som har viruset. Dette er den beste måten å friskmelde folk på, sier Fridtjof Lund-Johansen, forsker ved avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

OUS vil lage egen test

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet bestemte torsdag at de skal prøve å utvikle en egen laboratorietest som tester antistoffer hos personer som trolig har hatt koronaviruset. Målet er å kunne ta minst 10.000 prøver daglig, i løpet av «få måneder», sier Fridtjof Lund-Johansen, som er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Straks en test er tatt i bruk, vil selve testingen være «en rutine», mener han.

To avdelinger ved sykehuset vil i tillegg bruke etablerte laboratorietester som allerede finnes på markedet.

– Det handler om å ta en blodprøve – rutineanalyser som vi driver med hele tiden.

– Immunitetstesting er både enklere og billigere enn virustesting, og den beste måten å friskmelde folk på, sier Lund-Johansen. Om kort tid vil det være viktigere å teste hvem som er immune, enn hvem som har viruset, skriver han i et debattinnlegg.

Torsdag klokken 14.50 var 3156 mennesker i Norge bekreftet smittet med koronavirus. Hvor mange som er friskmeldte etter å ha hatt covid-19, har ikke helsemyndighetene hittil publisert noe tall på.

– Det ville være en stor fordel for Folkehelseinstituttet og oss alle å få tall på hvor mange som har hatt viruset i kroppen, sier forskeren til Aftenposten. Han tror mørketallene vil øke etter hvert som helsevesenet blir mer presset.

Les også

Dette vet vi om koronapasientene som er blitt friske

Hurtigtester for å sjekke om du har antistoffer mot koronaviruset må ikke forveksles med prøvene som tas for å finne ut om du har viruset. Her blir slike virusprøver tatt ved Bærum sykehus.

– Blodprøven kan tas hvor som helst

OUS-miljøet tror de vil kunne teste mange i høyt tempo.

- Flaskehalsen vil bli å håndtere og registrere alle prøvene, sier John Torgils Vaage, professor og leder for avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin ved OUS.

– Hvordan skal prøvene tas, rent praktisk?

– Selve prøvene må tas av friske personer, som vi tror har gjennomgått infeksjonen. Disse kan i prinsippet ta blodprøven hvor som helst, for eksempel hos egen lege. Vi ønsker ikke å teste folk som er syke, sier Vaage.

OUS er i dialog med et forskerteam ved Mount Sinai-universitetet i New York som har laget en test med «lovende resultater». Disse har allerede sendt gensekvensen som brukes for å lage testen, til kolleger i Norge.

Også et team fra Icahn School of Medicine har funnet en måte å teste om folk har hatt Covid-19, ifølge MIT Technology Review.

Les også

FHI advarer mot egentester for korona

Det er tatt over 70.000 tester for å finne ut om nordmenn har det nye koronaviruset i kroppen. Nå jobbes det med å få på plass pålitelige tester som kan påvise om folk har hatt viruset.

Lund tror det kan være mulig å få til et laboratorium som gjennomfører 10.000 målinger av virusantistoffer hver dag.

– I hvilket omfang ser du for deg at testene skal skje?

– Ideelt sett: at alle testes, men det er neppe realistisk. Men vi må prøve å få i gang en storskala-testing, sier Lund-Johansen.

Men blir man immun?

– Hvis du vet at du er immun, kan du for eksempel besøke dine utsatte foreldre som er isolerte, og samfunnet vil ikke trenge å opprettholde smitteverntiltak for hele befolkningen.

– Men er det helt sikkert at man er immun om man har vært koronasmittet?

– Ennå er det tidlig. Det er ikke mulig å si hundre prosent sikkert at en som har antistoffer, også er immun. Men en storskala testing vil gi et godt svar, sier Lund-Johansen.

Han deler Folkehelseinstituttets bekymring for kvaliteten på hurtigtestene. Også ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm holder de på å utvikle egne tester. Det samme gjelder fra sykehus i Finland.

Tester testene

I tillegg testes altså hurtigtestene. Overlege Mette Christophersen Tollånes ved organisasjonen Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) sier at de har fått tilbud fra 10–12 kommersielle selskaper som ønsker at de skal teste deres antistofftester.

– Det er mange leverandører og produsenter som prøver å komme inn på det norske markedet nå. Det er jo utrolig attraktivt å få svar på ti minutter, men det er et kjempestort men. Hvis du tar testen for tidlig, kan den være negativ selv om man er smittet, sier hun.

Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider med Noklus for å kvalitetssikre hurtigtestene. Overlege Anne-Marte Bakken Kran sier at hurtigtestene kan bli et nyttig supplement til laboratorietestene. Men først vil de sjekke kvaliteten.

— For hurtigtestene kommer vi kanskje i gang med utprøving og sammenligning av tester allerede neste uke. Så det blir spennende å se hva vi finner ut om disse testene, skriver Kran til Aftenposten