Norge

Store forskjeller på mobilers dekning

Antenner på enkelte mobiltelefoner kan ha en mottagning av signaler på bare en tidel av andre, og dermed tilsvarende mye dårligere.

FS00013495.jpg

 • Klaus Børringbo

Mobilbrukerne får imidlertid ikke vite hvor gode eller dårlige de er. Det oppgis ikke av produsentene. I tillegg til dårlig dekning gir dårlige mobilantenner betydelig høyere strømforbruk.

Les også

«Hallo? Hallo! Hallo?»

Hvis man opplever dårlig eller helt manglende dekning, på sommerhytta, på fjellet, i bilen eller endog i sofaen hjemme, skyldes det ikke nødvendigvis dårlig dekning fra mobiloperatørens mobilantenner.Det er nemlig store forskjeller på hvor gode de ulike mobiltelefonenes antenner og dermed dekningsmuligheter er, skriver det danske tidsskriftetIngeniøren.

— Valg av mobil har betydning

— Utbredelsen av basestasjoner og mobilmaster har helt klart størst betydning for dekning og samtalekvalitet, men valget av mobil er heller ikke ubetydelig, sier antenneekspert og professor ved Aalborg Universitet, Gert Frølund Pedersen.

Han har vært med å utarbeide de metoder og de målestandarder mobiltelefoner testes etter over hele verden i dag.

Frølund Pedersen har deltatt i en rekke tester av forskjellige mobiler, tester som viser at det er tildels store forskjeller telefonene i mellom.

Ti ganger bedre enn andre

— Noen telefoner mottar signalene ti ganger mer effektivt og kan tilsvarende motta ti ganger svakere signaler, enn andre, sier han.

— Det har derfor betydning hvilken telefon man velger.

Det finnes i dag klare retningslinjer for mye «mobilstråling» en telefon skal slippe inn i kroppen på en person som bruker en mobil, såkalt SAR-verdi.

— Men det finnes ingen krav til hvor god antennen skal være. Det finnes i dag ensartede målemetoder for å teste antennene, men ingen faste sendekrav, sier professoren og legger til at det burde det kanskje være.

By og land

I byer og tettbebygde strøk sitter mobilmaster og –antenner såpass tett, at dekning sjeldent er noe stort problem. Kommer man ut på landet, kan imidlertid problemet bli betydelig.

— Da kan en god antenne forbedre dekningen med flere hundre meter, sier Frølund Pedersen.

God antenne sparer strøm

Det er ikke bare dekningen som blir bedre med en god antenne, det sparer også strøm.

— Hvis en telefon mottar et svakt signal ved dårlig dekning, forsøker den automatisk å kompensere ved skru opp sin egen sendeeffekt - og dermed bruker mer strøm.

— Det betyr samtidig at telefonen får en høyere stråling, så er man bekymret for slikt, kan det være ekstra lurt å ha en mobil med god antenne.

Ikke lett å finne rett mobil

Det er i utgangspunktet en utfordring å velge ny mobil. Å velge en med god antenne gjør valget ytterligere vanskelig.

— Selv jeg som har jobbet med dette i mange år, sliter selv jeg med det, sier Frølund Pedersen.

— Selv om telefonene er merket med styrken på strålingen, har denne ikke nødvendigvis noen sammenheng med antennekvaliteten – som ikke er merket.

— Tidligere kunne det være en tommelfingerregel at de dyre telefonene hadde dårlige antenner og dermed dårlig dekning, og motsatt for de billige, men dette har også forandret seg.

- Mottaksforholdene på telefonene er blitt dårligere

Dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, i Telenor bekrefter at moderne mobiler ofte gir dårligere dekning og samtalekvalitet.

— Her er det flere faktorer som spiller inn, sier Amundsen.

De gode gamle - var best

Tidligere hadde vi fastmonterte mobiltelefoner med utvendig antenne i bilen. Disse hadde formidabel dekning. Senere kom telefoner som på både 2G- og 3G-nett.

— Vi ser i dag at vi har en utfordring med såkalt «handover», når telefoner veksler mellom basestasjonene på begge disse nettene.

I tillegg har fokuset på «mobilstråling», eller de enkelte mobiltelefonenes SAR-verdi, ført til at telefonene ikke lenger sender med makseffekten på 2 watt, de gikk fort ned til 1 watt, og enkelte sender nå med 0,1 watt.

— Sammen med at moderne smarttelefoner bruker mer strøm og produsentene har forsøkt å få ned forbruket – og dermed batterikapasiteten opp, gir dette også dårligere dekning og samtalekvalitet, forklarer Amundsen.

Tidligere hadde mobiltelefoner en utvendig antenne, nå bygges disse inn i telefonene.

— Med varierende hell, mener Amundsen som også minner om at nye telefoner heller ikke har tilkoblingsmulighet for ekstern antenne lenger.

En tommelfingerregel når man skal velge telefon kan nok være at telefoner med høy SAR-verdi sender med høy effekt og gir bedre dekning, enn en med lav SAR-verdi og tilsvarende lav effekt, sier Amundsen, men legger til at det heller ikke her er noen absolutter.

Stadig posisjonering fra app-er - et problem

— I byene utgjør dette sjeldent noe problem, men litt utover på landsbygda, hvor basestasjonstettheten ikke er like stor, vil nok mange oppleve dårligere dekning med en ny smarttelefon, enn den gode gamle telefonen som man stort sett bare kunne ringe med.

Mange av app-ene, småprogrammene, som benyttes i smarttelefoner driver med en del signalisering, blant annet for hele tiden å oppdatere seg på telefonens posisjon.

— Denne stadige signaliseringen er også med på å forstyrre for selve samtalesignaliseringen og tilkoblingskvaliteten, forteller Amundsen.

Voldsom vekst

Han innrømmer også at den voldsomme veksten i databruk i mobilnettet gir dem utfordringer som operatør.

— Vi jobber kontinuerlig med å bedre kapasiteten og dermed den opplevde kvaliteten for kundene våre.

Spesielt på trafikknutepunkter der det er samlet mange mennesker og mobiltrafikken er stor, må Telenor bygge ut.

— Vi dobler nå for eksempel kapasiteten på Oslo-S, sier dekningsdirektøren.

Sotede vinduer - gir dårlig dekning

Økende bruk av bly i glasset, ikke minst i bilvinduer men også i store kontorbygg, gir dårligere signaler.

— Og som om ikke det var nok. Handsfree-påbudet som kom for noen år siden, har fått folk til å legge mobilen i setet ved siden av seg, i midtkonsollen, eller endog i en veske eller lomme når de bruker trådløs øreplugg med Bluetooth. Det gjør at signalene skjermes ytterligere, forklarer Amundsen, som anbefaler en holder på dashbordet.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DIGITAL

  Slik slipper du å kjøpe DAB-radio

 2. KULTUR

  Slik slipper du å kjøpe DAB-radio

 3. DIGITAL

  Vi har testet nødladere. Én av dem får terningkast 1

 4. DIGITAL

  Vi har testet nødladere. Én av dem får terningkast 1

 5. DIGITAL

  Test av Apple Watch LTE: Omsider fri fra mobilen!

 6. NORGE

  Onsdag mistet hver tredje nordmann NRK - på FM. Dette bør du vite om DAB.