Nær halvparten av Direktoratet for e-helses utgifter i fjor var konsulenter

Direktoratet for e-helse brukte i fjor 471 millioner kroner på å leie inn konsulenter. Ledelsen mener det ville vært uansvarlig å ansette folk for å løse oppgavene direktoratet er pålagt.

Direktoratet for e-helse holder til på Skøyen i Oslo.

Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Direktoratet for e-helse gjennom flere år har latt en av deleierne i konsulentselskapet PwC få styre arbeidet med et av statens største e-helseprosjekter og opptre som byråkrat utad.

Arbeidet i direktoratet har gitt PwC enorme inntekter, og eksperter omtaler det Aftenposten har funnet, som problematisk rolleblanding og brudd på anskaffelsesregelverket.

Les hele saken med abonnement