Domkirken må betale 270.000 for Wenche Foss' bisettelse

Oslo domkirke leide inn PR-konsulenter for å håndtere mediene under Wenche Foss' bisettelse. Staten nekter å ta ekstraregningen på 270.000 kroner.

Utenriksdepartementet (UD), som har ansvaret for økonomien i statlige begravelser, hadde satt av 50.000 kroner til mediehåndtering, skriver VG.

Avisen viser til interne brev mellom domprost Olav Dag Hauge og UD, hvor det kommer fram at Oslo domkirke leide inn to kommunikasjonsrådgivere i forbindelse med bisettelsen 4. april.

PR-konsulentene fra First House og Blekkhuset AS fakturerte til sammen 116 timer for arbeidet, og prislappen endte på 320.000 kroner. PR-byråene krevde henholdsvis 2.500 og 1875 kroner per time.

Hauge sier Domkirken ikke hadde trodd interessen rundt bisettelsen skulle bli så enorm, og at han etter hvert så seg nødt til å hente inn ekstern hjelp til å håndtere alle mediehenvendelsene.

– Det var en svær regning, og det er veldig tøft for oss å ta en slik ekstra utgift. Det var også derfor jeg sendte brevet til UD. Jeg har derimot full respekt for at de avslo å dekke de ekstra kostnadene til mediekontakter. Det er noe vi burde forutsett, sier Hauge til VG.

Skuespilleren Wenche Foss døde 28. mars, 93 år gammel. Hun var den fjerde kvinnen som ble begravet på statens bekostning siden 1949.