Direktøren fikk mistillit mot seg fra tillitsvalgte for nær 20.000 ansatte – er sikret 1,7 mill. i lønn ved avgang

Avtroppende OUS-direktør får beholde 80 prosent av direktørlønnen, melder VG. Morten Reymert skal ta over midlertidig som konstituert sjef inntil en ny er ansatt.

Avtroppende OUS-direktør Bjørn Erikstein.

– I hans arbeidsavtale har han mulighet for å gå over i en annen stilling, med 80 prosent av sin lønn, sier styreleder i Oslo universitetssykehus, Gunnar Bovim, til VG, som først omtale saken.

Det gir avtroppende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, en årslønn på 1,7 millioner kroner som rådgiver i Oslo sykehusservice, viser Eriksteins sluttavtale.

Han begynner i den nye stillingen 1. juli.

Mandag ble det klart at Erikstein går av som sykehusdirektør ved Oslo universitetssykehus. Det skjer etter at tillitsvalgte som representerer nærmere 20.000 ansatte, hadde erklært mistillit mot toppsjefen. Det ble likevel klart at styret har tillit til Erikstein.

Erikstein har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Morten Reymert konstituert toppsjef

Morten Reymert blir konstituert som toppleder for Oslo Universitetssykehus etter at Bjørn Erikstein gikk av mandag. Det bekrefter sikre kilder til Aftenposten.

Reymert vil ta over sjefsroret inntil en permanent ny toppleder er ansatt.

Morten Reymert har tidligere vært avdelingsdirektør i Finansdepartementet, spesialråd ved Norges OECD-delegasjon i Paris og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Morten Reymert er i dag viseadministrerende direktør i OUS og tar midlertidig over for Bjørn Erikstein, som meldte sin avgang mandag.

Fra 2000 var han økonomi- og finansdirektør ved Rikshospitalet, der han overtok som administrerende direktør høsten 2008. Etter sammenslåingen av sykehusene i Oslo i 2009, har han vært viseadministrerende direktør ved OUS.

Reymert er også styreleder i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også

Morten Reymert blir konstituert sjef ved Oslo universitetssykehus

Les også

Å legge ned Ullevål er trolig den minst dårlige, mulige løsningen | Andreas Slettholm

Stor motstand

Bråk i OUS

Bakgrunnen for bråket i OUS er at det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016 besluttet å legge ned Ullevål sykehus. I stedet ble det bestemt at det skulle bygges et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Ullevål sykehus ble vedtatt nedlagt forrige uke, men prosessen har skapt stor splid i sykehusmiljøet.

Fredag 14. juni slo aktivister ring rundt Ullevål sykehus for å vise sin motstand mot nedleggelse. Uken etter ble det likevel vedtatt nedlagt.

Flere fagansatte har uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen. Dette gjelder særlig for akuttavdelingene.

Tillitsvalgte og fagansatte mener at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Tidligere i juni skrev Aftenposten om uenighet rundt en rapport sykehusledelsen bestilte fra en arbeidsgruppe på 13 fagpersoner fra akuttmiljøet. Gruppen mente imidlertid at deres innspill ble oversett i den endelige rapporten, som ble skrevet av sykehusledelsen selv.

Les også

Slo ring om Ullevål sykehus

Derfor valgte styret å legge ned Ullevål

Ifølge Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, er de viktigste argumentene for å gå videre med planene om å legge ned Ullevål tredelt:

  • Det haster med å bygge nye sykehus i Oslo.
  • Kostnaden ved å skulle utrede Ullevål som alternativ, vil sette planprosessen 3–4 år tilbake i tid.
  • Det er nødvendig å slå sammen regionfunksjonene for å effektivisere sykehusdriften.

– Flere bygninger på Ullevål er så gamle at de råtner på rot. Medisinsk og klinisk bygning er fra svenskekongens tid, og bygningsmassen for psykiatri er i elendig forfatning, sa Gjedrem til Aftenposten i forrige uke.

– Når det gjelder de økonomiske rammene, vet vi at de ikke nødvendigvis blir veldig høye i årene som kommer. Derfor er vi nødt til å bruke ressursene på en bedre måte, og da må vi slå sammen regionsfunksjonene, sa Gjedrem.

Mange har engasjert seg i sykehusets skjebne. Her fra demonstrasjonen ved Ullevål sykehus fredag 14. juni.