Norge

Kommisjonen godkjenner Breivik-diagnose

Den rettsmedisinske kommisjonen har ingen vesentlige bemerkninger til sakkyndig-rapporten om Anders Behring Breivik, og går dermed god for erklæringen om at terrorsiktede er paranoid schizofren.

Rapporten som konkluderte med at terrorsiktede Anders Behring Breivik er paranoid schizofren, ble levert 29. november. Foto: Cornelius Poppe/SCANPIX

  • Jørund Hessevik

FS00008514.jpg Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX

Den rettsmedisinske kommisjons uttalelse om sakkyndig-rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim angående Anders Behring Breivik er i dag levert til Oslo tingrett.

— Det er ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen, skriver de i sin uttalelse.

Dette betyr at det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge er enige om konklusjonen: Anders Behring Breivik er paranoid schizofren.

Leder av psykiatrisk gruppe, Karl Heinrik Melle, har tidligere opplyst at de ikke kommer til å kommentere saken utover den tilbakemeldingen de gir til retten.

Uenighet om rapporten

Rapporten om Behring Breiviks mentale helse ble levert 29. november.

Flere bistandsadvokater har vært misfornøyde med at Behring Breivik ble erklært utilregnelig, og meldte at de ville ha en ny rapport utarbeidet av andre.

Les også

- Tre kommisjonsmedlemmer kritiske til rapporten om Breivik

I går meldte NRK at minst tre av medlemmene i kommisjonen mente rapporten fra Husby og Sørheim ikke holdt mål. Nestleder Gunnar Johannenssen sa senere samme kveld til VG Nett at han ikke kjente seg igjen i fremstillingen.

Den danske psykiateren Henrik Day Poulsen har tidligere sagt han er «lettere rystet» over rettspsykiaternes undersøkelse av terrorsiktede.

Han sier til det danske nyhetsbyrået Ritzau at han har lest konklusjonen, og mener kriteriene Verdens helseorganisasjon har satt for bruken av diagnosen schizofreni, ikke er oppfylt.

Vil ha ny undersøkelse

Ifølge Poulsen, som har gjennomført et hundretalls rettspsykiatriske undersøkelser, er det ikke godt nok dokumentert av Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni.

— Hans ekstreme holdninger er jo noe man kan finne på den ekstreme høyrefløyen på internett og andre steder. Jeg mener ikke de har dokumentert at mannen er sinnssyk, sier Poulsen ifølge VG Nett.

Les også

Vil at nordisk ekspertgruppe vurderer Breivik-diagnosen

Han tar nå til orde for en ny undersøkelse.

— Det er bruk for en «second opinion», sier han.

Da Husby leverte rapporten om Behring Breivik, innrømmet han at dette hadde vært en vanskelig sak å gå inn i, men hevdet at han aldri hadde vært i tvil om konklusjonen.

— Nei, vi har aldri vært i tvil, sa han da han overleverte rapporten.

Viktig dokument

Rapporten er et av de viktigste dokumentene i rettsprosessen mot Breivik, og legger føringer for straffeutmålingen mot ham.

Hadde Breivik blitt funnet straffrettslig tilregnelig, ville han ha blitt dømt på vanlig måte etter en strafferamme på 21 års fengsel med forvaring inntil 21 år. Om han dømmes for forbrytelser mot menneskeheten, vil strafferammen være 30 år.

En straffrettslig utilregnelig Breivik vil ikke kunne idømmes fengselsstraff, forvaring, bot eller samfunnsstraff, men han vil likevel ikke bli løslatt.

Da vil Breivik kunne bli dømt til tvungent psykisk helsevern, og legges inn på psykiatrisk avdeling med strenge sikringstiltak. Her vil han bli tatt hånd om.

De to sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim har møtt Breivik 13 ganger, i til sammen 35 timer. De har i tillegg sett videoopptak av 140 timer avhør, hatt samtaler med terrortiltaltes mor og gått gjennom politiets video fra rekonstruksjonen av massedrapene på Utøya. De har også hatt tilgang til samtlige vitneavhør og andre dokumenter i saken.

Les også

Vil ha en nordisk ekspertgruppe til å vurdere diagnosen

Sakkyndige Synne Sørheim og Torgeri Husby. Foto: Erlend Aas/Scanpix