Vil ha utredet om staten bør fratas ansvaret for lokaltogtrafikk

Mange pendlere fikk et tøft møte med lokaltogene inn mot Oslo på første store arbeidsdag etter ferien. Nå vil SV ha utredet om staten bør fratas ansvar for lokaltogene.

Det var tilbake til hverdagen for alvor for mange pendlere mandag morgen. Dette toget fra Moss via Follo til Oslo S var rundt 20 minutter forsinket.

Forsinkelser på rundt 20 minutter sørøstfra. Forsinkelser på 10–15 minutter vestfra. Tusenvis som skulle tilbake på arbeid etter ferie eller buss for tog ble sittende i togkø inn mot Oslo S mandag morgen.

Ifølge pressekontakt Gina Scholz i Vy var det feil på to togsett, henholdsvis vestfra og sørøstfra. Ett ble også innstilt. Dette førte til at en rekke tog ble forsinket.

Politikere i Oslo og det kommende Viken vil ta ansvaret for styringen av lokaltogtrafikken fra staten og Jernbanedirektoratet, og overlate den til fylkene og Ruter.

Nå svarer stortingspartiene på forslaget fra ledende lokalpolitikere i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud. Venstre sier gir et umiddelbart ja.

Les også

Da jeg skulle ta tog fra Oslo til Bodø | Aina Johnsen

– Slik skal det ikke være!

– Vi ser at togtilbudet ikke er godt nok integrert med øvrig kollektivtilbud, og vi mener at Ruter og andre sterke regionale kollektivaktører er bedre egnet til å skape dette, sier nestleder Abid Raja i Venstre.

Han mener at de regionale kollektivselskapene kjenner sin region best, at de har flere transportmidler å spille på, og at de står i en særstilling når det gjelder å skape gode, helhetlige og effektive reisetilbud for kundene.

– I dag har fylkeskommunen ingen påvirkning på togtilbudet, noe som gir et for dårlig koordinert tilbud. De reisende skal oppleve at buss- og togtilbudet er sømløst og ett felles system. Hvor irriterende er det ikke at bussen du skal ta siste del av reisen er gått når toget kommer litt forsinket til stasjonen? Slik kan det ikke være! sier Raja.

Over 70 prosent av alle togreiser i Norge foregår internt i Oslo og Akershus. Tar man med hele Viken vil andelen reiser med tog være enda større. Frem mot 2040 forventes togets andel av kollektivtrafikken å doble seg, ifølge transportmyndighetene.

Krever at regjeringen utreder overføring

– Vi vil kreve at regjeringen utreder spørsmålet om Ruter eller et nytt transportselskap for Viken skal overta styring av lokaltrafikken på tog, uten at vi nå sier ja eller nei, sier SVs Arne Nævra, medlem av transportkomiteen på Stortinget.

– Ruter har vært en suksess i Oslo og til en viss grad har også togtrafikken vært det. Men jernbanen sliter med kapasitet, regularitet og mye buss for tog ved vedlikehold, sier Nævra.

Senterpartiets Siv Mossleth sier at partiet ønsker å få oppløst Viken, slik at det derfor blir feil å legge styringen av lokaltog hit.

Les også

Troen på teknologien kan gi toget trøbbel | Andreas Slettholm

– I Oslo og Akershus har det vært stor suksess å samordne buss, trikk, T-bane og båt i ett felles selskap. Vi tror kollektivtilbudet kan bli enda bedre hvis Ruter får ansvar også for togtilbudet, sier Lan Marie Nguyen Berg (t.h.) Hun gir full støtte til initiativet til Solveig Schytz (t.v.)

Tviler på at Ruter vil se helheten

Arbeiderpartiets Sverre Myrli synes utspillet er interessant, men tviler på at det vil gi et bedre tilbud.

– Det er så mange nye enheter på jernbanen nå at vi frykter at dette vil bli en kompliserende og fordyrende faktor i tillegg til alt annet som nå endres, sier han.

Høyres leder for transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, sier at utspillet dokumenterer behovet for bedre samordning mellom lokaltog og annen kollektivtransport.

– I de to første anbudskonkurransene for persontog har de som vinner lagt stor vekt på et nært samarbeid med de regionale kollektivselskapene, nettopp for å skape et mer sømløst tilbud og få flere til å reise med toget, sier Orten.

Frp-medlem Morten Stordalen i transportkomiteen mener at det er en statlig oppgave å legge til rette for kollektivtransport.

– Staten kan og bør i større grad legge til rette for et mer sømløst transportsystem som gjør det enklere å kombinere både lange og korte togreiser med andre transportmidler. Da blir det feil om hver enkelt region skal lage egne systemer innenfor sine grenser uten å se helheten, sier han.