Norge

Et norsk politihelikopter tok en uvanlig tur nedover svenskekysten. Svenskene hevder seg krenket.

Et norsk politihelikopter tok en svært uvanlig tur nedover svenskekysten og fløy cirka 100 kilometer over svensk territorium i Bohuslän.

Det norske politihelikopteret LN-OCB under oppdrag ved Bergen i oktober 2018. Det samme helikopteret har nå forårsaket noteutveksling mellom Sverige og Norge etter å ha krenket svensk luftterritorium.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Journalist

– En krenkelse av svensk territorium, mener det svenske utenriksdepartementet.

Hendelsen, som har fått både det svenske forsvaret og Sveriges utenriksdepartementet til å reagere, skjedde 27. mai da politihelikopteret fløy inn over svensk territorium nord for Strømstad.

Deretter fortsatte politihelikopteret turen nedover Bohuslän til om lag 100 kilometer nord for Göteborg, før helikopteret satte kursen ut mot havet.

Det norske politihelikopteret var på tur til Oxford i Storbritannia, hvor helikopteret skulle leveres tilbake etter at Norge omsider har fått på plass nye politihelikoptre.

Flyturen over Bohuslän har nå fått et ganske uvanlig etterspill, 361 år etter at Norge mistet området til Sverige på grunn av danskekongens mislykkede krigføring.

«En krenkelse av svensk territorium»

Politihelikopterets tur gikk nedover den vakre svenske vestkysten over populære og kjente steder for norske turister som Strømstad, Fjellbacka, Marstrander og Lysekil.

På veien ble det norske helikopteret plukket opp av radarene til det svenske luftforsvaret STRIL.

«Ettersom det manglet gyldig tillatelse konstaterer Försvarsmakten (det svenske forsvaret) att den brøt reglene», meldte det svenske forsvaret og varslet regjeringskanselliet i Stockholm.

I en meget sjelden note fra det svenske utenriksdepartementet anklages norsk politi for å ha krenket Sveriges territorium:

«Den 27. mai passerte et norsk statsluftfartøy, et politihelikopter EC-135 (registrering LN-OCB) inn over svensk territorium nord om Strømstad og forlot ca. 100 kilometer nord om Göteborg.

«Denne incidenten utgjør dermed en krenkelse av svensk territorium og er i strid med den svenske tillträdesförordningen SFS 1992–118», skriver Sveriges utenriksdepartement i noten til det norske utenriksdepartementet.

«Tillträdesförordningen» er loven som svenske myndigheter bruker når de håndhever svensk territorium til lands, til sjøs og i luften.

Det er nettopp denne loven som russiske krigsfly har brutt tre ganger de siste tre årene i Østersjøen.

Politihelikopteret LN-OCB, som krenket svensk luftrom, under oppdrag i Oslo sentrum under utdelingen av Nobels fredspris til EU i desember 2012.

– Beklagelig, svarer norsk politi

Norge beklager hendelsen overfor Sverige og innrømmer at det norske politihelikopteret ikke rapporterte riktig om turen til svenske myndigheter.

Helikopterflyveren trodde han hadde tillatelse til å fly over Sverige på den lange veien til England for å levere tilbake helikopteret.

«Det er veldig sjeldent at Norge eller Sverige ikke forholder seg til det gjeldende regelverket», skriver seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet i en e-post til Aftenposten.

«Når det gjelder denne konkrete hendelsen, en transportflyvning med det gamle helikopteret, ble ikke korrekt kode rapportert inn i tråd med rutinene og Sverige sendte på bakgrunn av det en henvendelse til Norge. Det er beklagelig at dette skjedde».

Hun understreker at norsk politi «har et godt samarbeid og en god dialog med Sverige og svensk politi».

Dette norske helikopteret krenket svensk luftrom i løpet av en ca. 100 kilometer lang flytur over Båhuslen og den svenske vestkysten.

Omstridt flytur over historisk område

Bohuslän var en del av Norge frem til området ble overgitt av danskekongen Fredrik III i Roskildefreden i 1658 etter en mislykket krig med Sverige. I den samme krigen måtte Danmark-Norge også gi fra seg Trondheim og Skåne.

På 1100-tallet var Konghelle i Bohuslän Norges hovedstad og en av landets største byer under middelalderkongen Sigurd Jorsalfare.

Bohuslän er oppkalt etter Båhus festning, som ble bygget av den norske kongen Håkon V Magnusson i 1308.

Så sent som på 1500-tallet var Båhus et av Norges fire slottslen sammen med Akershus, Bergenhus og Trondhjem.

Danmark står bak flest grensekrenkelser i Sverige

Politihelikopterets tur nedover den svenske vestkysten er en av fem krenkelser av svensk luftterritorium hittil i 2019.

Russiske krigsfly krenket svensk territorium i januar ved Blekinge i Sør-Sverige, og i tillegg har amerikanske fly gjort det samme tre ganger. De siste årene er det Danmark som står bak de fleste grensekrenkelsene i Sverige, ifølge statistikk fra det svenske forsvaret.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)? 1559374868074

Les mer om

  1. Norge
  2. Sverige
  3. Fly