Lysbakken går av som statsråd

Trekker seg som statsråd som følge av tildelingen av penger til Jenteforsvaret. Det gjør også statssekretær Kirsti Bergstø. Henriette Westhrin fortsetter under Kristin Halvorsen.

Audun Lysbakken opplyser på en pressekonferanse nå at han trekker seg som statsråd.

Han legger samtidig frem 11 nye dokumenter i den betente saken om utdeling av penger til Jenteforsvaret. Han vil også offentliggjøre 3 SMSer.

Vil belyse saken

— Ansvaret ligger hos meg som statsråd. Dokumentene ville normalt vært unntatt offentlighet, sier Lysbakken.

Han opplyser at det er søkt gjennom rundt fire millioner e-poster i denne prosessen.

— Det jeg i dag offentliggjør kan bidra til å belyse saken ytterligere, sier Lysbakken.

Les også

Dette er Lysbakken-saken

Han er imidlertid klar på at det ikke er noe i det nye materialet som rokker ved det han tidligere har fortalt.

— Svarene til Stortinget står fortsatt, sier Lysbakken.

— Det er viktig å være åpen fordi dokumentene viser at det ikke var meningen å lage en prosess som skulle omgå regelverket, legger han til.

Tre årsaker

Lysbakken opplyser til Aftenposten.no at han tok avgjørelsen om å trekke seg fredag, og opplyser tre årsaker til at han har trukket seg.

  1. Under gjennomgangen av e-postene dukket det opp veldig mange relevante e-poster.

— I det nye søket så jeg at det var 11 e-poster og 3 SMSer som ikke var lagt frem. Dermed var dette håndtert på en lite tillitsvekkende måte. Det har skadet min troverdighet, og det tar jeg ille opp.

  1. Gjennomgangen av e-postene har vist at det er for dårlig praksis i departementet når det gjelder journalføring og utlysning.
  2. Gjennomgangen har vist at departementet kan ha vurdert habiliteten feil med tanke på tildelingen av pengene til Reform.

Lysbakken informerte Jens Stoltenberg om avgjørelsen søndag.

— Hadde ikke noe valg

— Jeg mener han ikke hadde noe valg, og dette har blitt en sak som har fått i seg alle elementene som den ikke burde fått i seg, sier Anders Anundsen (Frp), leder av kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

— Dette er en riktig og klok avgjørelse av Lysbakken, legger han til.

Ekstern hjelp

For to uker siden la Lysbakken frem en rekke dokumenter som viste korrespondansen mellom SU, politisk ledelse og embetsverket i departementet om tildelingen av midler til selvforsvarskurs i skolen. Lysbakken lovet da at all korrespondanse var lagt frem, men to dager etter kunne Dagbladet avsløre at en mail sendt fra tidligere SU-leder Mali Steiro Trondsmoen til statssekretær Henriette Westhrin, som ikke var en del av materialet fra Lysbakken.

Etter dette varslet Lysbakken en full gjennomgang, og med hjelp fra Departementenes servicesenter, har han nå finkjemt e-postkontoer for å forsikre seg om at all dokumentasjon er fremlagt.

Høring

Tirsdag forrige uke vedtok en samlet kontrollkomité på Stortinget at det skal åpnes høring i saken.

I to omganger har de sendt brev til Lysbakken, og bedt ham om å redegjøre for hvordan 500.000 kroner ble utdelt til selvforsvarskurs i skolen. 154.000 kroner gikk som kjent til Jenteforsvaret, som på søkertidspunktet var et underbruk av Sosialistisk Ungdom.

Lysbakken har erkjent at utdelingen var et brudd på regelverket, og at det burde vært utlyst, og han har også beklaget saken.

I korrespondansen som ble fremlagt for to uker siden, gikk det frem at det var Lysbakkens statssekretær, Kirsti Bergstø, som overprøvde embetsverkets råd om å ikke gi penger til Jenteforsvaret på grunn av de tette båndene til SV.

Lysbakken har ikke villet kommentere detaljene rundt hvem som fattet avgjørelsen når, eller hvorvidt han var inne i prosessen på et tidligere tidspunkt. Han har hele tiden sagt at dette er hans ansvar.

Audun Lysbakken opplyste mandag ettermiddag på en pressekonferanse at han trekker seg som statsråd.