Vil forebygge drukning ved å gi skoleelever svømmeopplæring utendørs

Utendørs svømmeopplæring skal gi elever erfaring med plutselige, uventede situasjoner.

Førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole May Grydland (t.h.) har med seg Kristian Sether, lærer ved Vahl skole og Hege Juul Holm, kroppsøvingslærer ved Nordtvedt skole på Sognsvann. Senere denne måneden skal de og mange andre lærere i Oslo kurses i utendørs svømmeopplæring.

– Det er ganske annerledes å se disse under vann her enn innendørs, sier May Grydeland.

Hun er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole (NIH) og har med seg to lærere fra Oslo-skolen ut i vannet på Sognsvann. I hånden holder hun tre dykkeringer som lærerne skal forsøke å finne på bunnen.

Grydeland har laget et avgrenset område ved vannkanten. Hun har med seg flyteutstyr, tau og en redningsbøye. Lærerne øver på svømmeteknikk og å ta seg gjennom hindringer under vann. Fra land kaster en av dem en livline, mens den andre tar den imot i vannet.

– Dette er øvelser elevene kan gjøre også, forklarer Grydeland.

Les også

Millioner satt av til svømmeopplæring står ubrukt

May Grydeland ved NIH viser Hege Juul Holm og Kristian Sether hvordan lærere kan instruere elevene i blant annet flyteøvelser.

Vil forebygge drukning

Grydeland er blant flere fagfolk ved NIH som står i bresjen for en endring av svømmeopplæringen i skolen.

Bare i juli druknet 18 personer i Norge, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. For juli 2018 var tallet 16.

18,8 prosent av elever ved skoler i Oslo kan ikke svømme etter fjerde klasse. Tallet er mer enn 40 prosent ved 12 skoler i Øst-Oslo, skrev Klassekampen mandag.

Totalt 55 personer har druknet hittil i 2019, ifølge tall fra Redningsselskapet.

Utendørs trening

NIH mener drukning kan forebygges med et enkelt grep: Mer trening utendørs.

– Svømmeopplæringen må gjøres annerledes for å få ned drukningstallene. De aller fleste av disse drukningene skjer utendørs, mens svømmeopplæringen foregår innendørs, sier Grydeland.

Les også

To år gammel gutt døde i drukningsulykke i Vennesla

Sammen med Oslo kommune har Norges idrettshøgskole laget et kurs for lærere i Oslo-skolen. Ifølge idrettshøyskolen skal kurset gjøre lærerne bedre rustet til å ha svømmeopplæring både inne og ute, og bli tryggere på å ta med elevene sine ut i naturlig farvann.

Ved å få mer opplæringen utendørs vil elever bli bedre forberedt på håndtere plutselige hendelser med bølger, kaldt vann og dårlig vær.

Les også

Foreldre til barn med spesielle behov får garanti om koordinator

Vegrer seg for å ta med elever ut

Ifølge Grydeland vegrer flere lærere seg for å ta med elevene ut.

– Jeg tror lærere er bekymret for at det skal skje noe, sier Hege Juul Holm, lærer ved Nordtvedt skole.

Tre kurs som holdes i slutten av august er allerede fulltegnet og flere kurs er planlagt. Det første kurset er både for lærere i 1–4. trinn og 5.–10. trinn.

– Det er ingen grunn til å ikke ta i bruk den lokale elven eller fjorden, sier Grydeland og legger til:

– Men man må ta forholdsregler. Skikkelig rekognosering av området på forhånd og sikkerhetsutstyr er viktig.

Les også

Mann funnet død etter drukningsulykke i Hurdalssjøen

Grydeland forteller at opplæringen handler mer om livredning enn svømmetrening og bør komme i tillegg til den ordinære svømmeopplæringen innendørs.

– Dette handler ikke om å lære krålteknikk. Her skal man møte en reell situasjon og lære risikovurdering og selvberging ute. Det er helt annerledes å dykke her enn i 28 grader innendørs, sier hun.

Grydeland slår også et slag for at svømmeopplæring må inn i den generelle grunnskolelærerutdanningen.

May Grydeland viser lærerne Kristian Sether og Hege Juul Holm ulike svømmeteknikker i vannet på Sognsvann.

Får støtte av lærere

Kristian Sether er en av lærerne som får en smakebit på kurset på Sognsvann.

Han underviser fjerde klasse ved Vahl skole på Tøyen, hvor all svømmeundervisning foregår i bassenger. Sether forteller at mange av elevene ikke svømmer i andre situasjoner enn der.

– For meg er det viktig at de blir kjent med det ukjente. Faller man uti her, er det mørkt og gjørmete, sier Sether.

Han håper kommunen vil fortsette å legge ressurser i prosjektet.

Les også

Neste år kan det bli slutt på karakterbasert opptak i Oslo. Disse fem modellene skal gi svar om fremtidens inntaksordning.

Byråd positiv

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen uttaler i en e-post at hun mener det er viktig at barn og unge lærer å svømme under ulike forhold.

Kursene som nå skal holdes er finansiert av Utdanningsetaten i Oslo kommune som en del av en satsing på å styrke kroppsøvingsfaget. Det er gratis for lærere i Oslo-skolen. Thorkildsen mener kursing vil hjelpe mot lærernes vegring mot å ta med elever ut.

«Ved at flere lærere får kurs og kan ta livredningsprøven gratis håper vi at flere skoler får trygge og kompetente lærere som vil ta med elevene ut på svømming», sier hun.

Byråden og idrettshøyskolen mener svømmeopplæring bør starte så tidlig som mulig.

«Vi vet at ulikhetene er store mellom barn og familier i Oslo, derfor må vi tenke nytt når det gjelder tidlig tilbud om både vannlek i barnehagen og svømmeopplæring for de yngste skoletrinnene.», skriver Thorkildsen.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som er stortingsrepresentant for Oslo Høyre og medlem i utdannings- og forskningskomiteen, mener skolene må bli flinkere til å gi elevene svømmeopplæring utendørs.

«Vi har nylig bestemt nye kompetansemål i skolen. De krever ikke bare at barna skal lære svømme langt, men også å dykke, stoppe og hvile i vannet. Gjennom utendørs svømmeopplæring vil elevene få erfaring i mer reelle svømmesituasjoner enn kun i oppvarmet basseng. Når vi dessverre vet at barn er i risikosonen for drukningsulykker om sommeren, må dette prioriteres», skriver hun i en e-post.