PST registrerte stortingsrepresentanter som var med i vennskapsgruppe

PST får kritikk fra Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester. Årsaken er at sikkerhetstjenesten har registrert folkevalgte fra en vennskapsgruppe. – Truer våre demokratiske kjerneverdier, sier stortingspresidenten.

Stortingspresident Tone W. Trøen reagerer sterkt på opplysningene om at PST har registrert hvilke stortingsrepresentanter som har vært med i en vennskapsgruppe.

Tirsdag formiddag slapp EOS-utvalget en rapport der de slo fast at den nasjonale sikkerhetstjenesten PST systematisk har registrert stortingspolitikere som er med i en vennskapsgruppe.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge.

VG: Norsk-russisk venneforening bekrefter PST-kontakt

«Utvalget har konkludert med at registreringene var klart urimelige og at PST utviste et klanderverdig skjønn ved å registrere stortingsrepresentantene. Å være medlem i en vennskapsgruppe kan ikke alene begrunne en arbeidsregistrering hos PST», heter det i EOS-utvalgets pressemelding.

Utvalget oppgir ikke hvor mange politikere det dreier seg, utover at de tilhører «partier fra hele partiskalaen». EOS-utvalget vil heller ikke si hvilken vennskapsforening det er snakk om. Men stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) fra Finnmark som leder Norsk Russisk Venneforening på Stortinget bekrefter overfor VG at han har hatt kontakt med PST.

– Vi planla et møte i samarbeid med PST, hvor de ville presentere en generell gjennomgang av hvordan utenlandske etterretningstjenester arbeider i Norge, sier Sjåstad til VG.

Både Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Ulf Leirstein (uavhengig), som begge er medlem av foreningen, reagerer sterkt dersom de har blitt registrert av PST fordi de har vært med i venneforeningen.

– Truer demokratiske verdier

Også stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener kritikken er alvorlig.

«Vi vet fra tidligere at PST følger ekstra nøye med på enkelte land. Men ulovlig politisk registrering og i verste fall overvåking, truer våre demokratiske kjerneverdier», skriver stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i en e-post til Aftenposten.

Hun mener at friheten til å engasjere seg politisk og arbeide med politiske saker, er helt grunnleggende for et fritt demokrati.

De registrerte politikerne tilhørte partier fra hele partiskalaen, og de var ikke registrert på grunn av partipolitisk tilhørighet, ifølge EØS-utvalget.

«Kan få konsekvenser for hele samfunnet»

EOS-utvalget understreker at politikerne ikke har vært utsatt fra overvåking eller avlytting, men de bruker likevel sterke ord.

«PSTs registrering inn mot politiske miljøer angår ikke bare den enkeltes rettssikkerhet, men kan få konsekvenser for hele samfunnet», heter det videre.

PST har opplyst til utvalget at registreringene ikke hadde bakgrunn i stortingsrepresentantenes politiske oppfatninger, men at grunnlaget var fremmed etterretnings særlige interesse for vennskapsgruppene på Stortinget og at registreringene var en del av det forebyggende arbeidet.

Trøen peker på at Stortinget har lang tradisjon med vennskapsgrupper, og har for tiden 14 slike grupper.

«Det er med på å skape kjennskap og forståelse mellom parlamentarikere på tvers av landegrenser. Mistenkeliggjøring av disse gruppene eller deres medlemmer på generelt grunnlag er skadelig for viktig mellomfolkelig samarbeid», skriver stortingspresidenten.

Trøen skal nå sette seg nærmere inn i innholdet i EOS-utvalgets rapport.

– Denne årsmeldingen vil bli behandlet på vanlig måte i Stortinget, av kontroll- og konstitusjonskomiteen som avgir innstilling som Stortinget så behandler i plenum, skriver Trøen.

PST: Tar kritikken alvorlig

«Et demokrati er avhengig av en fri meningsdannelse og at borgerne kan virke politisk. Om en tjeneste registrerer en person alene på bakgrunn av noe som kan knyttes til et politisk miljø, kan det ha en nedkjølende effekt på borgernes mulighet til å virke politisk», advarer EOS-utvalget.

PSTs kontorer i Nydalen i Oslo.

PST har forklart registreringene med at medlemskapet i vennskapsgruppen gjorde representantene sårbare for fremmed etterretning. PST avviser at registreringene har bakgrunn i representantenes politiske oppfatninger.

– Vi tar all kritikk fra EOS-utvalget alvorlig, og retter oss etter de bemerkningene de har. Dette er en viktig kontroll med tjenesten, og vi har en god dialog med utvalget, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til Aftenposten.

I årsrapporten fra EOS-utvalget kommer det også frem at en journalist ble registrert av PST fordi han ble invitert på middag av en person som er tilknyttet fremmed etterretning. PST har opplyst til EOS-utvalgt at denne registreringen vil bli slettet.

«Gufs fra fortiden»

Freddy André Øvstegård, SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, mener saken er alvorlig.

– Dette er som et gufs fra fortiden som minner om den politiske overvåkingen som sikkerhetsmyndighetene gjorde før. Prinsipielt sett er det svært alvorlig at folkevalgte blir registrert utelukkende på grunn av tilslutning til en venneforening, sier Øvstegård.

Han mener saker av denne typen undergraver tilliten til PST.

E-tjenesten unnlot å informere

EOS-utvalget utfører også kontroll med E-tjenesten, som i årsrapporten får kritikk for å ha unnlatt å informere om verktøy for å sammenstille informasjon, inkluder om norske fremmedkrigere.

«Vi kan ikke føre en reell kontroll med tjenestens behandling av opplysninger om nordmenn om vi ikke kjenner til alle systemer, registre og verktøy der slike opplysninger behandles», understreker EOS-utvalget.

EOS-utvalget har også satt i gang en undersøkelse av Frode Berg-saken, men sier det er uklart når denne vil være ferdig.