Norge

Samfunnet stengte ned for å kjøpe tid. Men Norge bruker ikke tiden helt slik verdens helsetopper ønsker.

Finn alle tilfeller og isoler dem, sier Verdens helseorganisasjon (WHO). Men Norge har valgt å gjøre det annerledes.

Det var i den kinesiske byen Wuhan koronautbruddet startet. Et messesenter ble tilpasset og brukt som et isolasjonssenter for koronasmittede med milde symptomer.
 • Daniel Røed-Johansen
  Journalist

Tiden var kommet for den daglige oppdateringen fra sjefen for Verdens helseorganisasjon, og denne gangen hadde han et spesielt tydelig budskap.

Meldingen var rettet mot alle land som har stengt ned deler av samfunnet, slik Norge har gjort.

– Vi ber dere om å bruke denne tiden til å angripe viruset. Dere har gitt dere selv en ny sjanse. Spørsmålet er: Hvordan vil dere bruke den? utfordret Tedros Adhanom Ghebreyesus under seansen forrige uke.

Seks punkter

Han listet opp seks avgjørende punkter for å utnytte tiden en rekke vestlige land nå har kjøpt. Det handler blant annet om å:

 • Forberede helsevesenet.
 • Finne alle mistenkte smittetilfeller.
 • Øke testkapasiteten.
 • Identifisere, tilpasse og utstyre lokaler for å behandle og isolere pasienter.
 • Utvikle en tydelig plan for karantene for folk som har hatt nærkontakt med smittede.
 • Samle hele regjeringen bak kampen mot viruset.

En av WHO-toppens nærmeste rådgivere er Bruce Aylward. I flere intervjuer den siste tiden har han vært krystallklar på at den kostbare nedstengningen av samfunnet først og fremst er kjøp av tid. Hvis tiden ikke brukes riktig, ser han ingen grunn til at viruset ikke vil blusse opp igjen når samfunnet åpnes.

Overfor Time forrige uke trakk han frem de tre tiltakene han mener er av størst betydning: testing av alle mistenkte tilfeller, effektiv isolering av bekreftede tilfeller og en god plan for karantene.

Det er spesielt på disse områdene Norge skiller seg fra WHOs råd.

Hjemmeisolering gjelder i Norge

Aftenposten har spurt fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad om hvordan Norge bruker tiden. Han peker på flere ting. Det handler om å forberede helsevesenet, tilegne seg ny kunnskap, lære opp og sikre mer helsepersonell, samt skaffe mer smittevernutstyr.

WHO mener at den beste måten å isolere pasienter med milde symptomer på, er å innkvartere dem i egne sykehuslokaler. Alternativt kan man bruke andre kommunale lokaler.

Noen land, som Kina og Sør-Korea, har egne isoleringssentre for pasienter med milde symptomer. Grunnen er at man ønsker å isolere pasienter for å hindre smittespredning.

Dette bildet ble tatt i februar og er fra et isolasjonssenter i Wuhan, Kina.

Hvis ingenting av dette er mulig, åpner WHO for isolering hjemme. Men det er ikke ideelt, advarer de.

I Norge er hjemmeisolering hovedregelen.

Én årsak er at man ønsker å ta ned belastningen på sykehusene, forklarer Nakstad. Én annen er man bor ganske spredt i Norge.

– I store byer i verden med mange millioner mennesker er det av og til mer fordelaktig å isoleres i større oppsamlingslokaler. Men det krever at man har fått samme diagnose, så man ikke smitter hverandre med andre diagnoser, og det er en del praktiske problemer rundt det, sier Nakstad.

Les også

Da Norge ble stengt, hytteturer frarådet og 225.000 sendt til Nav, var 99,5 prosent av alle nordmenn helt friske for koronaviruset

Problem i trange boliger

Alle sykehus i Norge har planer for hvordan man kan samle pasienter i en pandemisituasjon. Dette kalles kohortisolering. Dette kan skje gjennom at man fyller opp infeksjonsavdelingene, at man omgjør andre avdelinger eller at man bruker egne sykehusbygg. Men dette er kun planer for pasienter som er så syke at de må innlegges.

– For dem med milde symptomer som kan isolere seg godt hjemme uten å smitte andre, er det et godt alternativ å holde seg hjemme, sier Nakstad.

Men hva med dem som bor så trangt at dette ikke er mulig? Det er et problem, erkjenner helsetoppen.

Det kan være aktuelt å isolere den syke i andre boliger eller på hotell. Kommunene må sørge for dette, sier Nakstad.

I Norge er anbefalingen at isolasjon kan avsluttes syv dager etter symptomfrihet. Dette skiller seg fra WHOs råd.

– Vi anbefaler at bekreftet smittede holdes isolert i to uker etter symptomfrihet, skriver en talsperson for WHO til Aftenposten.

Selektiv testing

Aftenposten har tidligere fortalt historien om hvordan testingen sviktet da viruset kom. Norge har siden fått økt testkapasiteten kraftig. Men fortsatt er det bare enkelte grupper som testes.

– Hvorfor gjør ikke Norge som WHO ønsker?

– I Norge gjør vi alt vi kan for å teste så mange med symptomer som mulig. Vi er et av landene som tester flest og jobber hardt for å øke kapasiteten. Det stemmer at om man skal bekjempe viruset og unngå at for mange blir syke samtidig, må vi kunne teste mange, sier Nakstad.

– Kommer dere til å øke testing også av dem som mistenker at de er syke?

– Vi ønsker å teste alle med symptomer. Men fordi det er flere med symptomer enn det er kapasitet til å teste hver dag, har vi måttet fokusere på noen grupper. Så fort kapasiteten er større sammenlignet med behovet, vil vi utvide det.

Samfunnet stenges ned. Det er for å kjøpe tid.

Møter motstand fra Danmark

Er det så enkelt som WHO-toppene skal ha det til?

Nei, mener noen. Blant andre Kåre Mølbak. Han er fagdirektør i Statens Serum Institut i Danmark, tilsvarende Folkehelseinstituttet i Norge.

Han mener at man ved å følge alle WHOs anbefalinger, ikke vil oppnå flokkimmunitet i samfunnet, altså at mange nok blir syke og så immune at epidemien dør ut.

Dette er for øvrig i tråd med en bremsestrategi, som Norge inntil nylig fulgte. Nå er hovedmålet her at viruset skal slås ned.

Mølbak sier til Politiken at «karanteneleirer (isoleringssentre) i seg selv vil utgjøre en stor smitterisiko. Han argumenterer også med at det ikke er realistisk å finne alle tilfeller og isolere dem når smitten først er så utbredt i samfunnet.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Verdens helseorganisasjon (WHO)
 3. Koronaviruset
 4. Helsedirektoratet
 5. Folkehelseinstituttet