Kina: - Den norske regjeringen tok feil beslutning

Kina gjentar sin kritikk mot Norge, og fjorårets fredspristildeling.

Ett år etter fredsprisen ble delt ut til Liu Xiaoo er kineserne fortsatt sinte på den norske regjeringen.

– Vanskelighetene mellom Kina og Norge skyldes at den norske regjeringen tok feil beslutning da Nobelkomiteen ga prisen til Liu Xiaobo, sa talsmann Hong Lei i det kinesiske utenriksdepartementet til journalister fredag. Dermed fortsetter kinesiske myndigheter å hevde at Den Norske Nobelkomité er et redskap for norske myndigheter.

– Vi håper den norske siden vil ta praktiske skritt for å gjenoppta utviklingen av det bilaterale forholdet, tilføyde Hong, som ikke nevnte utenriksminister Jonas Gahr Støres utspill i Dagens Næringsliv tidligere i høst med et ord.

Støres utspill, om å normalisere forbindelsene, ble etter få dager avvist i et brev fra Kinas ambassade. Hong sa fredag ikke hva slags praktiske skritt Norge kunne ta for å bedre forbindelsene.

– Lovlig

Talsmann Hong Lei sa også at Liu Xiaobos kone, Liu Xia, som holdes i husarrest og ikke har kunnet bevege seg utendørs eller ha kontakt med verden utenfor på data eller telefon på et år, behandles i samsvar med loven.

Tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo utløste et voldsomt raseri i Beijing, som anklaget Den Norske Nobelkomiteen for å ha gitt prisen til «en kriminell» og den norske regjeringen for å støtte dette.

Kina hevdet også at dette var innblanding i Kinas indre anliggender.

Liu soner en straff på elleve års fengsel som han ble idømt etter å ha vært medforfatter at et demokratiopprop kalt «Charter 08».

Kampanje

Fem tidligere vinnerne av Nobels fredspris har nå tatt initiativ til en internasjonal kampanje for å få frigitt Liu, i samarbeid med menneskerettsorganisasjoner og andre.

– Verdenssamfunnet ser ut til å ha glemt at Liu Xiaobo fortsatt sitter fengslet under tøffe forhold i Kina, ett år etter prisutdelingen, heter det i en uttalelse som er undertegnet av blant andre erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika.

Sammen med den iranske menneskerettsaktivisten Shirin Ebadi, landmineaktivisten Jody Williams og de to nordirske fredsaktivistene Mairead Maguire og Betty Williams har Tutu nå dannet en komité som oppfordrer alle som er opptatt av ånds— og ytringsfrihet til å slutte seg til forsøket på å få frigitt Liu.

Den kinesiske dissidenten er i dag eneste fredsprisvinner som sitter bak lås og slå etter at Myanmar i fjor opphevet husarresten for Aung San Suu Kyi.

Stille krav

Amnesty International og Human Rights Watch gikk også ut med appeller for Liu torsdag og uttrykte bekymring over menneskerettssituasjonen i Kina.

Sophie Richardson, som leder Kina-avdelingen i Human Rights Watch, mener andre land bør stille krav til kineserne før de samarbeider med dem.

Ingen bør rulle ut den røde løperen for kinesiske ledere «før det foreligger beviser for at menneskerettssituasjonen i Kina blir bedre», sier hun.