Fire av ti skoler har ikke rutiner for elever som har vært lenge borte fra skolen

– At så mange skoler ikke har rutiner for å følge opp elever som har vært borte lenge, er alvorlig, mener kunnskapsminister Trine Skei Grande (V). Hun vil vurdere et nasjonalt dataregister for skolene.

Trine Skei Grande tok nylig over som kunnskapsminister etter Jan Tore Sanner.
  • Frøydis Braathen

Ti prosent av norske elever har et fravær på mellom 10 og 30 dager pr. skoleår, og fire prosent har et fravær på mer enn 30 dager, ifølge en kartlegging fra Utdanningsdirektoratet.

Det er likevel bare litt over halvparten av skolene som har særlige rutiner for å ivareta elever som kommer tilbake etter lengre tids fravær, viser rapporten Spørsmål til Skole-Norge utarbeidet av NIFU. Fire av ti (41 prosent) av skolelederne svarer at de ikke har egne rutiner for dette, mens én av ti (12 prosent) svarer at de er usikre.

– Må kartlegge årsakene

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) synes det ikke er bra nok og mener det er nødvendig at alle skoler har et godt system for elever som har vært lenge borte.

– At så mange skoler ikke har rutiner for å følge opp elever som har vært borte lenge, er alvorlig. Det er viktig at skolene kartlegger årsakene til lengre tids fravær og hvordan elevene best kan ivaretas når de kommer tilbake på skolen. Nettopp derfor er det viktig å ha gode og enkle rutiner, som skolene skal følge, sier Skei Grande.

Innfører oppfølgingsplikt

Regjeringen har vedtatt å innføre en oppfølgingsplikt for skolene. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en egen veileder med tydelige retningslinjer til skolene for oppfølging av fravær, og særlig av elever med høyt fravær eller langtidsfravær.

– Rapporten fra Utdanningsdirektoratet viser hvor viktig der er å få på plass en oppfølgingsplikt og veileder, sier Skei Grande.

Nasjonalt datasystem

Grunnskoler er pålagt å føre fravær, men det er ikke etablert et landsdekkende system for registrering.

Da Aftenposten før jul skrev om Herman som hadde vært borte fra skolen i to år, sa Trude Havik, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, at Norge bør ha et felles nasjonalt register for elevers fravær. Et slikt system har de blant annet i Danmark.

Les også

Foreslår hjemmebesøk og foreldreveiledning for å unngå skolevegring

Registeret kan hjelpe skolene til å fange opp elever med begynnende problematisk fravær og kan dermed sette inn tiltak tidlig, mener forskeren.

Skei Grande sier hun ønsker å se på muligheten for et nasjonalt datasystem og viser til det som er innført i helsesektoren.

– Dette er en av tingene jeg ønsker å vurdere. I helsesektoren har vi fått til gode nasjonale datasystemer, som ivaretar personvernet. Et slikt system bør vi også se på for Skole-Norge, sier Skei Grande.