Aftenposten beklager

Aftenposten publiserte tirsdag 12.november en artikkel om friskoler i Norge. Artikkelen omtaler omgjøringsvedtak på søknader om å starte friskoler i Norge.

I artikkelen presenterer Aftenposten en juridisk vurdering av omgjøringsvedtakene. Hverken vurderingen eller konklusjonene fra vurderingen ble forelagt Kunnskapsdepartementet før publisering av artikkelen, slik god presseskikk tilsier.

Konsekvensen ble at Kunnskapsdepartementet ikke hadde tilstrekkelig og korrekt grunnlag til å uttale seg om saken.

Kunnskapsdepartementets syn på saken blir redegjort for i dette innlegget:

Aftenposten beklager at våre etiske retningslinjer ikke ble fulgt i arbeidet med denne saken.