Norge

Professor: Nav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelser

Nav-brukere kan få fengselsstraff for svindel av 100.000 kroner, mens millionsaker innen finans ofte straffes mildere. BI-professor Petter Gottschalk reagerer.

Det er grunnbeløpet i folketrygden, som i dag er på 99.858 kroner, som brukes som utgangspunkt for når det kan gis ubetinget fengsel i trygdesvindelsakene. Gorm Kallestad, NTB scanpix.

 • NTB-Marius Helge Larsen

Nav-skandalen har avdekket at minst 36 personer er blitt sendt i fengsel for trygdesvindel – helt uberettiget. Gottschalk, som forsker på økonomisk kriminalitet, mener at straffenivået uansett er for høyt også i de sakene hvor det faktisk har skjedd svindel.

– Stortinget har lagt listen veldig lavt for å fengsle Nav-svindlere. For beløp over 99.000 kroner kan de få ubetinget fengsel. Stortinget bør se på den bestemmelsen en gang til, sier Gottschalk til NTB.

Det er grunnbeløpet i folketrygden, som i dag er på 99.858 kroner, som brukes som utgangspunkt for når det kan gis ubetinget fengsel i disse sakene.

Les også

Nav-skandalen: Ble informert om feil rettsforståelse i 2017. Uskyldige ble dømt frem til september i år.

Slipper fengsel

Gottschalk reagerer på at mange såkalte «hvitsnippforbrytere», altså folk i næringslivet som begår økonomisk kriminalitet, ofte slipper unna med betinget fengsel i saker hvor flere millioner har stått på spill. Mens Nav-svindlere straffes hardere.

– Inntil denne skandalen kom, er det en gjengs oppfatning i samfunnet at hvitsnippforbrytere «bare har det veldig travelt og er litt uheldige», mens Nav-klienter er «bevisste svindlere», sier Gottschalk.

Professoren trekker frem Funcom-saken, hvor en av de tiltalte ble dømt til 21 dagers betinget fengsel for medvirkning til markedsmanipulasjon, som et eksempel på saker hvor han mener det er gitt for lav straff.

Les også

Nav-skandalen: Nav og departementet jobbet med saken i to år. Riksadvokaten ble varslet for to uker siden.

– Forståelig

Foreløpig er det ingen planer på Stortinget om å senke straffene for trygdesvindel.

– Sammenligner man straffenivå på trygdesvindel og hvitsnippkriminalitet, er det forståelig at dette kan utfordre rettferdighetssansen til folk flest. Men da tror jeg det er mer riktig å se på å øke straffenivå på hvitsnippkriminalitet, enn å senke straffene på trygdesvindel, sier Frps justispolitiske talsperson Solveig Horne.

Hun påpeker at velferdssamfunnet vårt i stor grad er basert på tillit.

– Det er et system som kan være sårbart for svindel og utnyttelser, derfor er det viktig med et straffenivå som både avskrekker og straffer de som bevisst utnytter systemet ulovlig, sier hun.

Les også

Aftenposten mener: Trygdesaken er både rettslig og politisk krise

Utelukker ikke endringer

Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, er tydelig på at NAV-skandalen er svært alvorlig og må rettes opp.

– Men den endrer ikke vårt prinsipielle syn på at trygdesvindel skal straffes, sier han.

Han mener trygdesvindel kan skade hele velferdssamfunnet.

– Vi utelukker ikke at straffen for andre forbrytelser, som skattesvindel, også bør økes. Straffenivået må oppfattes rettferdig og balansert, sier han.

Les også

SV-topp krever at hoder ruller etter skandalen i Nav

SV vurderer

Petter Eide i SV mener imidlertid at det kan være aktuelt å se på straffenivået for trygdesvindel.

– Hvis det er hold i at det er et stort antall med folk med små saker som får høye straffer, må vi vurdere om vi skal be justisministeren utrede dette, sier han til NTB.

Han tilføyer at det kan bli aktuelt å innkalle også justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Stortinget, eventuelt som en del av en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Da kan også straffenivået bli en del av diskusjonen.

Eide understreker at det å endre strafferammen er en omfattende prosess og vil derfor ikke konkludere alt nå på om straffenivået bør endres.

Les mer om

 1. Nav
 2. Svindel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Elleve Nav-domfelte har bedt om gjenopptakelse

 2. POLITIKK

  To personer fengslet etter at statsråd Hauglie ble informert om Nav-skandalen

 3. POLITIKK

  Ofre for Nav-skandalen må vente på renvaskelse

 4. POLITIKK

  SV-lederen om Nav-skandalen: - En katastrofe

 5. NORGE

  Må i fengsel for å ha sendt «dickpics» til jenter: – Det ble en vane

 6. NORGE

  Trygdeskandalen skal granskes helt tilbake til 1994