Norge

Ny riksadvokat erklærer seg inhabil i Nav-skandalen

Jørn Sigurd Maurud, som fredag tok over som riksadvokat, kan ikke jobbe med Nav-skandalen fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap).

Jørn Sigurd Maurud tok fredag over som ny Riksadvokat.
  • NTB

Saken ble først kjent i VG.

– Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har i dag erklært seg inhabil til å behandle sakene om uriktig straffeforfølgning av personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet, skriver Riksadvokaten.

I et brev til Justisdepartementet skriver Maurud han forventer at det blir utnevnt en såkalt setteriksadvokat som kan håndtere Nav-saken i stedet for ham.

– Min samboer, Hanne Bjurstrøm, var arbeidsminister fra 20. oktober 2009 til 20. september 2012, og i den egenskap ansvarlig statsråd da forskrift 22. juni 2012 nr. 585 ble gitt, skriver Maurud.

Det var altså Bjurstrøm som var ansvarlig for å innføre den nye EØS-forskriften i 2012, som Norge har misforstått. Det er denne misforståelsen som danner hele grunnlaget for Nav-skandalen hvor flere titalls nordmenn er blitt uskyldig dømt.

Maurud sier til VG at Justisdepartementet må vurdere å overføre avtroppende riksadvokat, Tor-Aksel Busch, som egentlig skulle være ferdig i jobben fra i dag, til sakene.

– Jeg synes jo også dette er fryktelig flaut, fryktelig ille, og så er det slik at denne håndteringen av disse sakene, det må jo skje hos Riksadvokaten. Det er Riksadvokaten som kan beslutte gjenopptakelse av disse sakene, sier Maurud.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen