Pasientombud ber Fylkesmannen om å vurdere tilsyn på Rikshospitalets nyfødtintensiv

Når over 140 ansatte varsler om uholdbare arealforhold for de for tidlig fødte babyene ved Rikshospitalet, mener pasientenes ombud at det er grunn til å undersøke nærmere.

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, er bekymret for babyene på nyfødtintensiven ved Rikshospitalet. 144 ansatte slo denne uken alarm på vegne av de for tidlig fødte babyene.

– Vi har foreslått at Fylkesmannen foretar stedlig tilsyn. Det er ikke så ofte vi gjør dette. Men når så mange ansatte har tatt affære mot forholdene på denne avdelingen mens ledelsen sier at behandlingen er forsvarlig, blir vi bekymret for disse barna og disse familiene, sier Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.

Brevet som ombudet sendte til Fylkesmannen i Oslo og Viken, er datert 1. september. Det var samme dag som Aftenposten publiserte varsko-ropet fra 144 ansatte, inkludert noen få tidligere ansatte, om forholdene på nyfødtintensiven ved Rikshospitalet.

Samme dag sto også sykepleierne Heidi Haugen og Stine Hallen ved avdelingen frem i Aftenposten og fortalte om «uholdbare arealforhold» som skaper store utfordringer for et effektivt smittevern på avdelingen.

De ansatte peker på at de små for tidlig fødte babyene trenger ro, mens de i stedet blir eksponert for støy og stress. 144 ansatte har skrevet til ledelsen at man ikke kan vente til et nytt sykehus står ferdig i 2029.

– Tenker man på likhetsprinsippet, føles det som om disse babyene er litt glemt, sa Stine Hallen til Aftenposten.

Ansatt-aksjonen kom etter overlege Atle Moens varsko om at noen syke spedbarn medisineres unødig mot stress og rammes av psykose. Moen jobber på samme avdeling. Han skrev en kronikk i Aftenposten som svar på et debattinnlegg fra en nybakt far.

Sykepleierne Stine Hallen (t.v.) og Heidi Haugen er to av 144 ansatte på nyfødtintensivavdelingen ved Rikshospitalet som roper et høyt varsko for de minste og mest sårbare pasientene.
Les også

Uetiske forhold på Rikshospitalets nyfødtavdeling

Mener Fylkesmannen må vurdere å gripe inn

Sykehusledelsen har svart at den medisinske behandlingen er forsvarlig, selv om det er trangt. Ledelsen fremholder at «det gis behandling med høyt faglig nivå som ivaretar pasientsikkerheten».

Men pasientombud Anne-Lise Kristensen er ikke overbevist. Hun mener Fylkesmannen må vurdere å gripe inn ved å foreta et stedlig tilsyn på nyfødtintensiven.

– Det er så stor motsetning mellom de ansattes og ledelsens beskrivelse av forholdene, at vi blir bekymret for disse barna og disse familiene, sier Kristensen.

Les også

Aps representant fødte selv et barn for tidlig. Nå ber hun Bent Høie ta tak i forholdene på Riksens nyfødtintensiv.

Ikke første tilsyn med denne avdelingen

Ombudet påpeker at det ikke vil være første gang Fylkesmannen drar på tilsyn til denne avdelingen. Det skjedde også i 2013. Den gang gjaldt det sykepleiermangel og kompetanse. Men Kristensen påpeker at arealsituasjonen også da var en del av bildet.

Ombudet påpeker at hvis det er svikt, er det viktig å av dekke det. Og i motsatt fall, hvis alt er forsvarlig, er det viktig at tilsynsmyndighetene bidrar til å fastslå det.

– Noen ganger trenger man et utenfra-blikk som Fylkesmannen representerer. Det er nødvendig for å trygge familier som skal motta hjelp fra denne avdelingen i fremtiden, sier Kristensen.

Aftenposten er kjent med at det onsdag, dagen etter ansatt-oppropet ble publisert i Aftenposten, ble avholdt et allmøte for de ansatte på avdelingen. Det var klinikkleder og avdelingsleder som inviterte til det.