I flere tiår har de ventet på ny riksvei. Nå kan den og flere andre veiprosjekter ryke.

Begeistringen var stor da riksvei 22 på Romerike endelig kom med i Nasjonal transportplan. Men veien er ikke blitt noe av. Samme skjebne vil nå ramme mange vei- og baneprosjekter.

Tidligere ordfører Hallstein Flesland (H) i Fet ved dagens bro på Rv 22 over Glomma. Å bygge ny bro over elven har ligget langt bak i Nasjonal transportplan. Ytterligere mer usikkert ble prosjektet da Veivesenet ønsker å priortere å bygge ny bro over Glomma som en del av utbedringene på riksvei 22. Og de ønsker å gjøre det mellom 2022 og 2027. Siste ord har likevel regjeringen og Stortinget som avgjør om Veivesenet får viljen sin.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler nå at en rekke utbygginger som har hatt «sikker plass» i den landsomfattende planen for veier, jernbane, flyplasser og havner, forsvinner ut. Eller de blir utsatt på ubestemt tid.

Hareide sier at det ikke er avgjort hvilke prosjekter som skal ut. Det skjer først i løpet av vinteren. Men slik han ordlegger seg i dette intervjuet med Aftenposten ligger disse prosjektene dårlig an:

Les hele saken med abonnement