Han bodde fire måneder på et isflak i Arktis og møtte 31 isbjørner. Men det var noe annet som skremte ham mer.

Da Morven Muilwijk kom til isflaket i mai, var isen to meter tykk. Da han reiste hjem, var det bare en halv meter igjen.

– Trenden er svært skremmende, sier han.

Han tenker ikke på alle de 31 isbjørnene han møtte på isflaket.

Morven Muilwijk er hav- og klimaforsker ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen. Siden september i fjor har flere titalls forskere på skift hatt base på det samme isflaket. De startet nord for Sibir, og har fulgt isflaket mens det drev over polhavet til det gikk i oppløsning i Framstredet i begynnelsen av august.

Det er første gang siden Fridtjof Nansen drev gjennom isen med «Fram» i 1910 at forskere følger isen i Arktis så tett og så lenge. 16 nasjoner deltar.

Prosjektet, MOSAiC, er et av mange som gjennomføres for å finne ut hva som skjer når Arktis varmes opp tre-fire ganger så raskt som resten av verden.

Les hele saken med abonnement