Norge

Mor måtte tåle ærekrenkelser etter slåsskamp

Scenen er en småby på Østlandet: To mødre slåss utenfor barnehagen. Den ene anmeldes til barnevernet av ektemannen til den andre. Det ender med straffesak mot mannen - som frifinnes.

 • Forf>
 • <forf>inge D. Hanssen <

Kloring og lugging. De aktuelle hendelsene som førte den 45 år gamle ektemannen til hjembyens rettslokale fant sted i mars 2001. Årsaken til håndgemenget mellom de to kvinnene er noe uklar, men det ble utført på tradisjonelt vis med kloring og lugging. Kona til tiltalte endte med kloremerker og vondt i en finger, den andre kvinnen mistet en del hår. Tiltaltes kone følte seg dårlig etter slagsmålet og tilkalte lege. Legen ble orientert om situasjonen av ekteparet samme dag og også i senere samtaler. Han ble etter hvert overbevist om at både han og ektemannen burde sende bekymringsmelding til barnevernet fordi den andre moren etter hans oppfatning ikke kunne ta vare på sitt barn.I meldingene til barnevernet het det at barnemoren er uforutsigbar, har store humørsvingninger, manglende grensesetting, unormale sjalusireaksjoner, manglende selvkontroll og stabilitet. Da kvinnen fikk høre om beskyldningene av en venninne, gikk hun rett til lensmannen og anmeldte legen og 45-åringen for å ha skadet hennes gode navn og rykte.Politiet ga kvinnen medhold og ila legen et forelegg samt oppreisning på 10 000 kroner til barnemoren. Legen vedtok forelegget. Den 45 år gamle ektemannen nektet å vedta et forelegg på 10 000 kroner og erstatning på 15 000. Saken gikk derfor til den lokale tingrett på stedet. Han fikk oppnevnt advokat Per Danielsen som forsvarer.Advokat Danielsen hevdet at tiltalte måtte frifinnes og fikk en enstemmig rett med seg. Retten finner imidlertid at tiltaltes henvendelse til barnevernet var utilbørlig og bærer preg av hevn etter slagsmålet utenfor barnehagen. Retten slår fast at tiltalte og hans kone ikke hadde noe forsvarlig grunnlag for å påføre en annen familie slike mistanker og ubehageligheter. På den annen side mener retten at det må være romslig åpning for folk til å bry seg hvis de mener eller tror at barn lider overlast:— Det må være anledning til å grunngi sin oppfatning, selv om dette kan krenke noen. Dette er så viktig at barnevernet endog har åpnet for at man anonymt kan uttrykke bekymring, heter det i dommen.Retten mener at den type karakteristikker tiltalte kom med i bekymringsmeldingen ligger innenfor det man må tåle av krenket æresfølelse og henviser til den utvikling som har skjedd de senere år når det gjelder ytringsfrihet.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Dani André Karlsen skulle hjelpe en bevisstløs kvinne. Det endte med at han ble spyttet på, sparket og slått.

 2. NORGE

  Tiltalt for vold mot barna: Foreldrene ble frifunnet av juryen, men fagdommerne satte dommen tilside

 3. DEBATT

  Vi varslet om mulige overgrep. Svarene bekymrer oss. | Anonyme foreldre

 4. NORGE

  Fortalte om mishandling hjemme – barnehagen gjorde ingenting

 5. A-MAGASINET

  Få snakker høyt om svigervold. Dette er Ishas historie.

 6. NORGE

  Drapssiktet eksmann blir fremstilt for varetekt