- Hard trening ikke best mot muskelsmerter

Glem hardtrening. Ved å bli trodd og gjort klar over hvordan man selv bruker musklene feil, kan stramme muskler slippe taket og pasientene får et bedre liv, viser ny norsk undersøkelse.

Bedre liv. Det nytter å gjøre noe for alle dem som sliter med kroniske muskel— og skjelettsmerter. Løsningen ligger hos pasienten selv, og i måten helsevesenet møter pasienter med slike plagerpå, mener lege Sissel Steihaug i bydel Stovner i Oslo.Samtidig slår hun solide sprekker i myten om at hard fysisk trening er løsningen. Det er det ikke.-Det å bli trodd og hørt når man kommer til lege med et smerteproblem, er helt avgjørende, sier Steihaug.-Betyr det at hvis leger tok pasienter og da særlig kvinner med såkalte diffuse muskelsmerter på alvor første gang de oppsøkte lege, så ville omfanget av slike plager ikke være så stort som det er?-Ja, jeg tror at plagene kunne reduseres, sier Steihaug.Og forskeren og almenpraktikeren vet hva hun snakker om. Hun har fulgt pasienter på nært hold som almenlege i en årrekke. Samtidig har hun forsket på muskel- og skjelettsmerter hos kvinner.Julaften ble en av flere undersøkelser hun står bak, offentliggjort i det anerkjente tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care.

I grupper

133 kvinner med muskelsmerter i Stovner bydel i Oslo er blitt behandlet i 11 forskjellige grupper fra 1992 og frem til i dag. Behandlingsopplegget som Steihaug har utviklet sammen med fysioterapeut Birgitte Ahlsen, omfatter en times bevegelsestrening under veiledning. Gruppene møtes en gang i uken. Treningen består av enkle øvelser som tar sikte på bedre balanse, redusert muskelspenning og fri pust. -Hvis man har kroniske muskelsmerter og et uheldig bevegelsesmønster, kan hard trening gjøre vondt verre. Vi tilstreber at den enkelte selv blir klar over hvordan hun beveger seg. Ved å kjenne etter under treningen kan kvinnen bli klar over sine uhensiktsmessige bevegelsesvaner og derved får hun muligheten til å endre dem, sier Steihaug.Det er altså ikke intens trening så svetten siler som er veien bort fra muskelsmerter. Det handler om hensiktsmessig bruk av kroppen. Det som er rett for en, er ikke nødvendigvis til det beste for en annen.Når kvinnen er blitt klar over hvordan hun beveger seg og hvordan det påvirker smerten, kan hun delta i ulike former for fysisk trening. -Individuell tilpasning er sentralt. Det er den enkelte selv som må finne ut hva som passer best for henne, sier Steihaug.

Anerkjennelse

Det aller viktigste mener den erfarne almenpraktikeren likevel er anerkjennelse og fellesskapet med de andre i gruppen. -Det å bli tatt på alvor, det å bli trodd og samhandlingen i gruppen, betydde mye for deltagerne, forteller Steihaug. Kvinner med muskelsmerter føler seg ofte mindreverdig og lite respektert. -Kvinnene forteller om hvordan det ikke å bli trodd av legen påvirker dem. De blir usikre på egen dømmekraft. Mange følte seg ensomme, og at ingen forsto dem. Smertene førte dem inn i en ond sirkel som i seg selv kan virke forsterkende på smerteopplevelsen, sier Steihaug.Hun understreker at smerte er hva pasienten selv opplever, og at det må tas like alvorlig som en hvilken som helst annen lidelse.I den undersøkelsen som nå er offentliggjort, har forskerne vurdert behandlingsresultat ut fra pasientenes egne opplevelser. Og resultater er klart: Mindre smerter og et bedre liv, konkluderer de aller fleste.