20 milliarder i krisepakke

Regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner på å dempe de negative virkningene av finanskrisen.

Tiltakspakken skal avhjelpe virkningene av finanskrisen.

Les også:

Klokken 11.00 i dag legger Regjeringen frem sin krisepakke for økonomien.

— Krisepakken som legges fram i dag inneholder de sterkeste tiltakene for norsk økonomi på mer enn 30 år, sier statsminister Jens Stoltenberg til NRK.

Ifølge NTB gir Regjeringen næringslivet en skattelette på 3,25 milliarder kroner.

Bygg og anlegg

Ifølge det NRK får opplyst vil bygg- og anleggsprosjekter i kommunene få mesteparten av kronene i krisepakken. Over 300 prosjekter vil få midler fra krisepakken.

– Det er klart kommunesektoren blir en veldig viktig bit av denne pakken. Kommunene over hele landet har en mengde prosjekter som kan settes i gang raskt, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NRK.

Regjeringen gir trolig også 300 millioner kroner til små vei- og jernbaneprosjekter, melder NRK.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sa til NTB søndag at pakken ville inneholde en betydelig satsing på bygg- og anlegg.

Skattelette for bedrifter

Stavanger Aftenblad varsler at omtrent en tredel av krisepakken er rettet inn mot bedrifter i form av skattelette og støtte til nyskaping.

Hovedelementene i pakken skal etter det avisen erfarer være skattelette for alle bedrifter, blant annet i form av utsatt skatteinnbetaling, økte rammer til Skattefunn-ordningen, endringer i permitteringsreglene og ytterligere stimuleringstiltak og økte rammer til blant annet Innovasjon Norge.

Ifølge Dagens Næringsliv skal SV også ha ivret for å øke avskrivningssatsene på investeringer for bedrifter. Dette ville i prakis innebære skattelette for bedrifter som investerer, og dette har vært et sentralt krav fra både NHO og LO. Ifølge avisens kilder skal det ha vært strid om dette punktet internt i Regjeringen, som endte med at "Jens sa nei".

Krisepakken skal også inneholde ekstra bevilgninger til veier, jernbane, gang- og sykkelstier og andre samferdselsprosjekter, samt til bygg- og vedlikeholdsprosjekter i kommuner og fylkeskommuner.

Også Garantiinstituttet for eksportkreditt vil få økte rammer.

... men ikke for privatpersoner

Ola Nordmann kan ikke regne med noe skattelette. Krisepakken skal ikke inneholde noen lettelser i personbeskatningen.

Finansminister Kristin Halvorsen sier krisepakken ikke vil hindre at arbeidsledigheten øker fremover, selv om tiltakene i pakken skal sikre mange mennesker jobb.

— Vi må regne med at arbeidsledigheten øker i løpet av 2009. Vi kan gjøre mye fornuftig rundt om i landet for å sørge for at den delen av arbeidslivet som rammes hardest, nemlig bygg og anlegg, har samfunnsnyttige oppdrag å utføre. Forslagene vi kommer med i dag vil kunne virke raskt, sier Halvorsen til NRK.

Flere krisepakker er varslet den nærmeste tiden. Allerede 9. februar skal en ny pakke for bankene lanseres.