Etterlyser nasjonal snuoperasjon

– Omfanget viser at det er et systemproblem på nasjonalt nivå, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Det haster å sette i gang med tiltak. Det gjelder liv og helse – for altfor mange av våre eldre på sykehjem, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun mener dagens situasjon på sykehjem ikke kan fortsette, og at en snuoperasjon må starte øyeblikkelig.

– Det er ikke tilstrekkelig at helseministeren peker på kommunenes ansvar. Her har staten også et ansvar for innbyggernes trygghet. Vi forventer at når så alvorlige overgrep avdekkes i så stort omfang, da innkaller statsministeren alle partene til et møte for å gjøre det klart at dette må endres nå.

Aftenposten har gjennom en serie artikler omtalt vold, overgrep og forsømmelser på sykehjem i Norge.

Torsdag ble en ny og nedslående rapport fra Helsedirektoratet kjent for offentligheten.

Den viser at vold, overgrep og forsømmelser er et omfattende problem i norske sykehjem.

Helseminister Bent Høie mener utfordringene er større enn man tidligere har trodd. Han sier at han tror løsningen ligger hos de kommunene som kan vise til gode resultater på området.

– Et systemproblem

Gerhardsen leder Nasjonalforeningen for folkehelsen. Den er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Hun er enig med helseminister Bent Høie i at kommunene har behov for kompetanse og kulturendring.

– Men her er også kapasiteten en del av problemet. Det er altfor mange ufaglærte i eldreomsorgen og altfor mange som mangler kunnskap om demens. Over 80 prosent av dem som bor på sykehjem, har demens.

Helsedirektoratet anbefaler et nasjonalt tilsyn ved norske sykehjem i den nye rapporten.

Gerhardsen anklager Høie for å skyve hele ansvaret over på kommunene.

– Men omfanget viser at det er et systemproblem på nasjonalt nivå. Å øke kapasiteten og kompetansen krever nasjonale tiltak og en helt annen innsats enn den vi har sett til nå.

Nasjonalforeningen for folkehelse mener dette må til:

  • Tilstrekkelig bemanning, som krever økt utdanningskapasitet.
  • Behov for bedre kompetanse på demens og forebygging av utagerende adferd spesielt.
  • Mer bruk av omsorgsteknologi (for eksempel adgangskontroll til rom).

Peker på underbemanning

Også forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet mener dokumentasjonen på vold er uholdbar.

– Altfor mange eldre blir utsatt for vold, og denne situasjonen er utrygg for både de eldre, og for de ansatte, sier hun.

Forbundslederen mener det er vel og bra med systematisk oppmerksomhet om temaet, opplæring og kursing.

– Men det tror jeg er en medisin for å bøte på symptomene, ikke selve årsaken til problemet. Som helseministeren selv sier, må vi ha en bemanning som er god nok. Underbemanning gjør at de ansatte ikke får utført den eldreomsorgen som er nødvendig. Dette fører til flere uheldige hendelser, og de ansatte får ikke tid til å forebygge vold.

Larsen tror underbemanning på sykehjem er en av grunnene til at sykepleiere forsvinner fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og går over til andre jobber.

– Løsningen er åpenbart flere folk på jobb og flere folk med kompetanse på å forstå sykdom og symptomer, lindre smerte og redsel for å kunne forebygge slike hendelser.

SV vil ha bemanningsnorm

Også helsepolitisk talsperson for SV, Nicholas Wilkinson, er opprørt. SV har flere ganger foreslått en bemanningsnorm på sykehjem. Wilkinson synes det er forferdelig å vite at det skjer så mye vold på sykehjem.

– Vi har foreslått at Regjeringen må kartlegge menneskerettighetene på både sykehjem og i hjemmetjenesten hvert eneste år. Det gjelder vold, men også tvang og medisinbruk, og hjemmetjenesten som regjeringen har glemt, sier han.

Frp: – Uakseptabelt

Sylvi Listhaug, Frp, var eldreminister da Aftenposten avdekket avviksmeldinger om vold.

Hun ble overrasket den gang.

Nå sier hun:

– At så mange eldre opplever vold på sykehjem er uakseptabelt. De eldre er en ekstra sårbar gruppe, som i mange tilfeller ikke har mulighet til å gi beskjed selv hvis de utsettes for vold og overgrep.

Listhaug er glad for at Frps forslag om nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker og en meldeplikt for ansatte i eldreomsorgen ved vold og overgrep, ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

– Det vil gi gode verktøy til ansatte på sykehjem for hvordan de skal håndtere saker om vold og overgrep, og forhåpentlig bidra til at færre eldre opplever slike grufulle hendelser.