Norge

Hensynsløs hardhet og strenghet!

Hverdagen i konsentrasjonsleiren var preget av brutalitet og usikkerhet fra morgen til kveld.

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

For den minste forseelse var det brutale straffer: Fastspent på en bukk fikk fangene 25 stokkeslag foran tusenvis av fanger på appellplassen. Opphenging i påle — armene fastbundet bak på ryggen slik at kroppsvekten rev løs sener og muskelfester. Innesperring i arrestcelle, mørkecelle, med minimalt av mat, og selvsagt dødsstraff gjennom vanlig henging eller kvelning - også foran tusenvis av fangekamerater. Selv dårlig vask av drikkebegeret eller dårlig orden i sengen eller urent brakkegulv kunne føre til pisking eller opphenging i påle. Slag og spark fra SS-vakter og fra oppsynsfanger var også vanlig og førte mange ganger til døden for ofrene. Dagen begynte klokken 04.15, 05.15 på vinteren, og etter hastig vask, rydding av seng og brakke og spising av den lille maten som ble utlevert, var det oppstilling og telling. Deretter avmarsj til 12 timers hard arbeidsdag under oppsikt av brutale SS-folk eller oppsynsfanger. Deretter marsj tilbake til leiren, ny oppstilling, som kunne vare i timevis i regn, snø og kulde, før retur til en overfylt brakke, litt mat og så rosignal klokken 22.Fortsatt drøfter ulike fagfolk og forfattere hvordan det er mulig å få mennesker til å begå slike grusomheter. Kommandanten Theodor Eicke sa det slik til sine menn: - Vi må vise hensynsløs hardhet og strenghet. Vi er ikke fengselsbetjenter, men politiske soldater og Hitlers livvakter. Toleranse er svakhet. Jeg kan kun bruke harde, besluttsomme SS-menn. De som har medfølelse med disse statsfiender, må forsvinne. Sveklinger har ingen plass hos oss, sa kommandanten, før han og de andre etter endt arbeidsdag ruslet hjem til kone og barn som bodde i boligområdene utenfor konsentrasjonsleiren.

Les også

  1. Der død og vold ble satt i system

  2. Nazistenes dødsmaskiner

"Arbeit macht frei" - Arbeid frigjør - var slagordet fangene fikk se hver gang de marsjerte ut og inn av porten på vei til og fra arbeid.