Norge

Jobber for luselønn

De latviske og russiske arbeiderne har trolig hatt en timelønn på mellom 45 og 80 kroner brutto. Arbeidsgiveren benekter dette.

Disse 20 kvadratmeterne tjener som kjøkken og stue for 10 arbeider. KNUT SNARE

 • Kjell Dragnes
 • Halvor Tjønn
 • Marita E. Valvik
 • Alf Endre Magnussen
 • Siri Gedde-dahl

Hverken feriepenger, sykepenger eller overtidsbetaling har de sett snurten av, forteller tidligere arbeidere i Maxbad, eller Aker Container som selskapet het tidligere. De hevder også at de aldri har fått betalte hjemreiser for avspaserings— og ferieopphold i Latvia, slik lovverket forutsetter.

De nåværende arbeiderne i Maxbad sa til Aftenposten da vi besøkte dem i Nannestad denne uken, at de tjente «dobbelt så mye som i Latvia». Det er fortsatt langt under den norske tarifflønnen de lovmessig har krav på. Den ligger på rundt 120 kroner timen, eller drøyt 20000 kroner måneden. Etter det Aftenposten får opplyst, kan en bygningsarbeiderlønn i Latvia ligge på 4000 kroner i måneden.

De tidligere arbeiderne oppgir å ha tjent mellom 8-9000 og 15000 kroner i måneden.

Dokumenter bekrefter.

Aftenposten har fått tilgang til kontoutskrifter som bekrefter månedlige utbetalinger på mellom 8600 og 11000 kroner fra Odd Erik Fanghols latviske firma Baltic Viking SIA til tidligere arbeidere. Arbeiderne har inntil nylig vært ansatt i Baltic Viking, og er innleid videre til Fanghols Maxbad i Norge. Baltic Viking er nå under avvikling, men Fanghol har etablert et nytt firma i Latvia, kalt Moxy SIA.

Kontrakten arbeiderne undertegnet med Baltic Viking inneholder en nokså uklar taushetsklausul. En av de tidligere arbeiderne Aftenposten ringte, oppga at lønnen hans lå «mellom norsk og latvisk lønn», men han nektet å oppgi hvor mye, fordi han hadde undertegnet en taushetsklausul. En norsk tidligere arbeidsformann nektet også å uttale seg til Aftenposten.

Bygningsarbeidere i Norge skal ha norsk tarifflønn, også når de er ansatt i utenlandsk firma og er innleid arbeidskraft.

Bra i Latvia.

Det kan se ut som Fanghol mener han ikke er omfattet av kravet om å betale tarifflønn. På spørsmål om hva han betaler arbeiderne og om hvordan han oppfatter sine forpliktelser overfor arbeiderne, svarer han følgende i en e-post:

«Ang. arbeiderne, så er de ansatt i firma i Latvia og jobber der under 3-måneders kontrakt. De er her under «tjenesteyting». Jeg ber Aftenposten sette seg inn i hva det betyr! Dette er meget viktig.

Likevel vil jeg opplyse om at folkene har mellom 95–100 NOK timen utbetalt netto i Latvia. Når de i tillegg har gratis bolig, så er det vel mange nordmenn som ville vært glad for å ha den muligheten! De er da av den ene prosenten best betalte mennesker i Latvia.»

Skatt til Norge?

Utenlandsk innleide bygningsarbeidere trenger ikke arbeids- og oppholdstillatelse hvis de får betalt hjemreise hver tredje måned. Men de skal være registrert ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker hvis de jobber her over et halvår tilsammen, for da skal de skatte til Norge. For å være registrert på sentralskattekontoret, må det baltiske selskapet de er ansatt i ha et norsk registreringsnummer. Hverken Baltic Viking eller Moxy har et slikt nummer. Arbeidstagerne er dermed neppe registrert for skattebetaling i Norge.

Arbeidsgiver er forpliktet til å betale kosten for arbeidstagere på utenlandsoppdrag. Flere tidligere arbeidere forteller at de fikk mat, men langt fra nok. De brukte av egen lønn for å kjøpe inn nok mat. Fanghol vil ikke kommentere dette.

Det blir også fortalt at arbeidsgiver besørget at det ble kjøpt kasser med to–tre dager gammelt brød fra Hjemmebakeriet over gaten til arbeiderne. Hjemmebakeriets ledelse sier de ikke kjenner til dette. Utenfor brakkene står det lagret rundt 30 tomme brødkasser i metalltråd.

 1. Les også

  Dette får de ansatte

 2. Les også

  - Arbeiderne står fritt til å flytte

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mener arbeiderne på Hankø betalte for mye i husleie – truer hotellet med konkursbegjæring

 2. NORGE

  Brøt loven for å få ulykkesfregatten på vannet igjen

 3. FOTBALL

  Amnesty: Fremmedarbeidere i VM-by var «strandet» i denne leiren i flere måneder uten lønn

 4. ØKONOMI

  De har vært avgjørende for Kinas vekst. Nå snur strømmen av arbeidsvillige kinesere.

 5. NORGE

  Her jobber permitterte arbeidere på dugnad for hotelldirektøren

 6. POLITIKK

  Krever at nytt regjeringskvartal bygges etter Oslo-standarden