Norge

Elden vil ta Hemsedal-saken videre: Vurderer ny anmeldelse eller erstatningskrav

Advokat John Christian Elden ber Riksadvokaten om begrunnelsen for å vedta dommen i Hemsedal-saken.

Advokat John Christian Elden mener det er flere muligheter for å ta Hemsedal-saken videre i rettssystemet. Han representerer offeret i saken Andrea Voll Voldum som bistandadvokat.
  • Kristin Jonassen Nordby

Dommen i Hemsedal-saken, der tre menn ble frikjent for gjengvoldtekt av en 18 år gammel kvinne, ble i sommer godkjent av Riksadvokaten.

Nå har advokat John Christian Elden overtatt som bistandsadvokat for fornærmede i Hemsedal-saken, Andrea Voll Voldum. Torsdag skrev han brev til Riksadvokaten der han ber om begrunnelsen for å vedta dommen, før han tar stilling til «hvordan saken kan håndteres videre».

Det var VG som først skrev om brevet.

– Dommen skriker etter å bli anket

– Det er svært vanskelig å skjønne hvorfor dommen ikke ble anket bare ved å lese den. Slik den er skrevet, skriker den etter å bli anket til Høyesterett og trolig bli opphevet, skriver han i en epost til Aftenposten.

– Den fornærmede i en sak om integritetskrenkelser har et menneskerettsbeskyttet vern på korrekt saksbehandling fra politi og påtalemyndighet. Det er rimelig å la Riksadvokaten få uttale seg før vi bestemmer hvordan vi skal følge saken videre, skriver han.

  • Les hvordan meddommerne som frikjente de tre voldtektstiltalte begrunnet sin avgjørelse her.

Slik vurderer Elden å ta voldtektssaken for retten på ny:

John Christian Elden skisserer fem mulige scenarioer for å ta saken videre, men presiserer at han ikke har trukket noen konklusjoner:

a) Kan det fremmes ny anmeldelse og tiltale mot de tre mennene for andre straffebestemmelser enn voldtektsbestemmelsene? For eksempel for grov legemsbeskadigelse - eventuelt ved uaktsomhet?

b) Skal Riksadvokatens vedtak om ikke å anke saken gjøres til gjenstand for granskning? Enten initiert av Stortinget eller Justisdepartementet?

c) Skal Riksadvokatens vedtak påklages til Menneskerettighetsdomstolen som i strid med retten til effektivt vern mot overgrep? Eventuelt innklages til Sivilombudsmannen?

d) Skal det fremmes erstatningskrav mot Justisdepartementet som ansvarlig for Riksadvokaten?

– Slik kan en erstatning gå til arbeidet for bedre vern for overgrepsofre i fremtiden, slik Andrea Voll Voldum er svært opptatt av, sier Elden.

e) Skal en voldsoffererstatning forhøyes på grunn av svikt hos påtalemyndigheten i saksgangen?

Elden sier at de også ser på andre muligheter.

– Det som ikke er mulig per idag, er ny tiltale for voldtekt. Der tror jeg løpet er kjørt, presierer han.

  • Flere andre juseksperter ha også tatt til ordet for at Hemsedal-saken burde blitt anket til Høyesterett. Les saken her.

Riksadvokaten: Dommen kan ikke ankes

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

– Er det mulig å anke Riksadvokatens vedtak?

– Riksadvokatens avgjørelse i saken innebærer at dommen er rettskraftig og ikke kan ankes, sier Skarpaas.

  • Akkurat nå pågår en sak i Oslo tingrett der en iraker er tiltalt for til sammen åtte voldtekter og voldtektsforsøk. Onsdag fortalte det første vitnet om overfallet. Les saken her.
Frifinnelsen av de tre voldtektstiltalte i Hemsedal-saken har vekket et enormt engasjement. Her er offeret Andrea Voll Voldum under demonstrasjonen i Oslo 8. august i år.

Elden blir 18-åringens bistandsadvokat

I helgen overtok John Christian Elden som Andrea Voll Voldums bistandsadvokat etter hennes eget ønske. Ifølge Elden hadde de sitt første møte på mandag.

– Jeg valgte advokat Elden fordi han viste seg å være interessert og engasjert i å jobbe videre med saken. Og i tillegg er han en dyktig jurist. Selvsagt veldig glad for at han ville ta saken min, skriver Andrea Voll Voldum i en SMS til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover dette, skriver hun i en sms til Aftenposten.

Elden: Feil ved domsavsigelse

John Christian Elden har tidligere uttalt at han mener dommen burde blitt anket til Høyesterett.

9. august skrev advokaten et utkast til hvordan en slik anke kunne sett ut på sin blogg. Han mener dommen både inneholder saksbehandlingsfeil og lovanvendelsesfeil.

«Det bestemmende mindretalls begrunnelse er mangelfull når den ikke drøfter hennes psykiske evne til motstand og hva de domfelte skjønte av denne ut fra sin egen forutgående handlemåte.»

«Lagmannsrettens bestemmende mindretall hadde imidlertid en plikt til å drøfte om forholdet i tiltalen rammes av et mildere straffebud; i dette tilfellet grovt uaktsom voldtekt begått av flere i fellesskap.»

Les mer om

  1. Hemsedal
  2. Voldtekt
  3. Fordommer
  4. Overgrep