Norge

Vil innføre prestasjonslønn for lærere i Oslo

På Marienlyst skole er lærerne lite begeistret for Oslo Høyres forslag om å innføre prestasjonslønn.-Her er det ikke snakk om salgstall. Det handler om mennesker, sier spesialpedagog Arve Haugland (t.v.). Tillitsvalgt Sofie Børnick Rustad og musikklærer Sindre Beitohaugen er også skeptiske.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
  • Jeg tror de fleste rektorer og lærere ser at dette er ganske tullete, sier Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

Prestasjonslønn . Ordet skaper ikke akkurat entusiasme på lærerværelset på Marienlyst skole. Tillitsvalgt Sofie Børnick Rustad mener Oslo Høyre beveger seg inn på et ømtålig område, og får støtte av sine kolleger i lunsjen.

— Det vil gå utover det pedagogiske og forsterke fokuset på ytre resultater, mener Arve Haugland, spesialpedagog og norsklærer.

Allerede i dag kan lærere i Oslo få lønnsøkning ut fra hvilke resultater de oppnår, men Oslo Høyre vil gå lenger.

Les også:

Les også

Lærere kan få lønnstillegg hvis elevene gjør det bra

I programmetde går til valg på, under punktet «Europas beste skole», står det at hovedstadspartiet vil: «Innføre resultat— og prestasjonsbaserte lønninger for lærere».

— Hvis du i dag har en klasse som presterer godt over tid, betyr det ikke nødvendigvis at du får høyere lønn. Vi ønsker i større grad å benytte oss av ekstra lønnstrinn til lærere som over tid scorer godt, sier Øystein Sundelin, som ledet arbeidet med programmet og er Høyres gruppeleder i bystyret.

– Hvilke prestasjoner vil dere legge til grunn?

– Det må være løft i karakterer, eller å holde seg på et svært høyt nivå. Det kan også være å øke læringslysten og elevenes holdning til skolen.

– Vil ikke lærerne da bli veldig opptatt av å gjøre det bra på alt som kan måles?

Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo.

– Det høres ikke så ille ut i mine ører. Det er vel et mål at lærerne skal forbedre klassens resultater og elevenes læringsutbytte. Hvis dette kan være en motivasjon, synes jeg det høres utmerket ut.

— Hvor store lønnstillegg er det snakk om?

— Vi signaliserer at vi vil mer i den retning, men det er vanskelig nå å slå fast hvor på lønnstabellen man skal inn og hvor mange prosent man skal opp.

- Fryktelig enkel tankegang

Utdanningsforbudet Oslo kaller forslaget «drøyt».

— Jeg tror de fleste rektorer og lærere ser at dette er ganske tullete. Det er en fryktelig enkel tankegang, som jeg ikke har sett noen forskningsmessig dekning for. Jeg oppfatter dette som et slag under beltestedet på lærere som tross alt er opptatt av at elever skal få til mest mulig i dag, sier leder Terje Vilno.

Mål og resultater inngår allerede i dag som ett av flere elementer når lønnen til ansatte i Oslo kommune skal fastsettes. Vilno er sterkt imot dette, selv om han mener skolelederne håndterer det med nennsom hånd.

Terje Vilno, leder av Utdanningsforbundet Oslo.

— Det er ikke noen få lærere som får masse, det er mange som får litt, og det er fordi de fleste lærerne i Oslo-skolen er dyktige. Å lage et sterkt konkurranseforhold er uklokt, sier Vilno.

Han mener Oslo Høyre undergraver tilliten til lærerne med det nye forslaget.

– Alle undersøkelser viser at de fleste lærerne er gode lærere. Så er det som i alle yrkesgrupper, det er noen som ikke fungerer, og det er en ledelsesutfordring.

Byrådspartner Venstre sier nei

Oslo Venstre avviser forslaget fra byrådspartnerne i Oslo Høyre.

— Jeg vil ikke avvise at resultater kan inngå som en del av en større lønnspakke på skolen, men jeg synes det er feil med en direkte kobling mellom resultater og lønnsbonus, sier Espen Ophaug, leder av Oslo Venstre.

Espen Ophaug, leder av Oslo Venstre.

Han vil ikke gjøre nasjonale prøver, Oslo-prøver eller eksamener til noe mer enn et redskap for å se om undervisningen på skolen fungerer.

— Derfor vil jeg ikke ha den koblingen til lønn. Da lar man disse resultatene få litt for mye vekt. I tillegg vil det være vanskelig å si at én lærer alene står for at en klasse eller gruppe forbedrer resultatene. Lærere jobber i team. Resultatene bør i stedet brukes til å justere undervisningsopplegget når man ser at enkelte teams opplegg fungerer bedre enn andres.

Også Ap avviser forslaget

Ap kommer heller ikke til å støtte Høyres forslag om prestasjonsbaserte lønninger i Oslo.

— Høyre har en tendens til å fremme forslag som forskningen viser har lite positiv effekt for skolen, som karakterer i barneskolen, nivådeling og prestasjonslønn for lærere, sier Bettina Thorvik (Ap), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret i Oslo.

Thorvik frykter resultat- og prestasjonsbaserte lønninger vil føre til et ensidig fokus på det som kan måles. Dette vil kunne gå på bekostning av holdninger, verdier, mestringsfølelse, sosial kompetanse og evnen til å løse oppgaver og foreta etiske vurdering, mener hun.

Bettina Thorvik (Ap), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

Thorvik synes det er vanskelig å svare på om Ap vil beholde dagens lønnssystem hvis de overtar makten til høsten.

— Høyre påstår at de har verdens mest åpne skole. Vi opplever at det er vanskelig å få god innsikt i hvordan lønnssystemet fungerer, og det er derfor ikke mulig å svare. Derimot ser vi frem til å gå i dialog med partene, for å se hvordan lønnssystemet eventuelt kan forbedres.

- Ikke noe Stortinget skal mene noe om

Kunnskapsdepartementet viser til at mekanismen for fastsettelse av lønn er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at det derfor ikke er et spørsmål departementet går inn i.

Høyres utdanningspolitiske talsmann, Henrik Asheim, vil heller ikke mene noe om saken.

— Stortinget forhandler ikke lønn med lærere, men jeg har ingenting imot at man lokalt gjennomfører forsøk som dette, sier Asheim.

Det er to hovedårsaker til at resultatbasert lønn ikke er et punkt i programmet til Høyre sentralt, ifølge Asheim.

— Dette er ikke nasjonal politikk, men noe Oslo står helt fritt til å forhandle med lærerne om. I tillegg er det viktigste for oss å ha bred enighet med lærerne for å satse på økt kompetanse og etter- og videreutdanning.

Asheim vil hverken karakterisere forslag som dumt eller smart.

— Oslo Høyre skal få lov til å komme med sine måter å forhandle med lærerne på. Dette er ikke noe Stortinget skal mene noe om, uansett om byen er rød eller blå.

- Det handler om mennesker

Tilbake på Marienlyst skole er musikklærer Sindre Beitohaugen bekymret for hvordan prestasjonslønn vil påvirke et kollegium. Han frykter det vil gi et styringsregime, som nedprioriterer alt annet enn testfagene.

— Skolen kan ha et fantastisk kulturelt, liv, men det måles ikke. Dette er feil svar fra Oslo Høyre på et riktig spørsmål. Jeg regner med at målet deres er å beholde og motivere flinke lærere.

Kollega Haugland har vanskelig for å se hvordan resultater skal måles, vektes og belønnes i praksis.

— Her er det ikke snakk om salgstall. Det handler om mennesker.

Les også

  1. Elevenes resultat skal avgjøre lærernes lønn

  2. Debatten om Oslo-skolen: Det som teller kan ikke telles

  3. Trivsel og læring i Oslo-skolen

Les mer om

  1. Oslo-skolen