Norge

FHI anbefaler at ansatte i skoler og barnehager unntas fra karantenereglene

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen at ansatte i skoler og barnehager skal få slippe karantene ved smitte på arbeidsplassen.

Natt til onsdag kom det nye karanteneregler. Barn under 18 år er unntatt fra smittekarantene hvis de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nær den som er smittet, men det er ikke lærere og ansatte i skoler og barnehager.
  • Endre Ugelstad Aas
    Journalist
  • og NTB

Anbefalingen fra FHI ble sendt til regjeringen torsdag, skriver Utdanningsnytt. Årsaken til anbefalingen om karantenefritak er at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

– Man kan ikke holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, og det kommer til de å være gjennom vinteren og våren, sier Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI.

Det fins allerede en rekke unntak fra smittekarantene. Surén mener det blir vanskelig for regjeringen å avgjøre om enda enn gruppe skal unntas.

– Alle unntak fra smittekarantene gir økt risiko for smittespredning. Men vi mener dette handler om hvorvidt man vil at barnehager og skoler skal holde åpent vinteren og våren neste år.

Oslo rektor: – Her har man gjort en feil

Tirsdag oppfordret rektor ved Lofsrud skole i Oslo Trond Nilsen i Aftenposten regjeringen til å se på karantenereglene. Han tror at digital hjemmeskole vil fortsette også i januar, hvis smittetrykket er like høyt.

– Så lenge det er slik at elevene er unntatt karantene, så vil det være en viss andel skjult smitte på en skole. Når læreren da ikke er unntatt karantenereglene eller enda har mottatt tredje vaksinedose, så er det en stor sjanse for at læreren må i karantene mens elevene sitter igjen på skolen. Det har i noen tilfeller allerede ført til en negativ spiral hvor bemanning til slutt blir et særdeles stort problem. Det er derfor viktig at myndighetene får tilbakemelding på denne uheldige konsekvensen av nåværende regelverk.

– Her har man gjort en feil. Og dette bør myndighetene se på en gang til, sa Nilsen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ville imidlertid ikke svare på om det var aktuelt å gjøre noe med reglene.

– Det er jo helsemyndighetene som hele tiden kommer med anbefalinger for karanteneregler, så jeg tør ikke spå det. Men vi vet jo av erfaring at disse har vært endret flere ganger, sa hun.

Barn unntatt nærkontakt-karantene

Nye karanteneregler trådte i kraft natt til onsdag. De kan føre til at flere nordmenn vil havne i karantene i julen. Har du vært under to meter fra en koronasmittet i mer enn 15 minutter, må du igjen i nærkontakt karantene.

Barn under 18 år er unntatt fra smittekarantene hvis de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nær den som er smittet. Det betyr at elever ikke må i karantene hvis én i klassen blir smittet. Unntaket gjelder derimot ikke for lærere og ansatte i skoler og barnehager.

På spørsmål om hvordan de nye karantereglene prioriterer barn og unge, svarte kunnskapsministeren:

– Når vi har tiltak på ulike områder, er det jo hele tiden en avveining mellom drift og smittevernhensyn. Og vi har jo sagt at det er et mål å holde skoler og barnehager åpne, som står i motsetning til karanteneregler for oss voksne. Akkurat nå er det dessverre sånn det er, sier Brenna.

Digital skole

Fra 17. desember går skolene i Oslo over til heldigital undervisning. Det gjelder i første omgang frem til jul. Beslutningen var delvis begrunnet i en krevende bemanningsituasjon.

– Situasjonen i osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende, på grunn av sykdom eller karantene, sa Helsybråd Robert Steen (Ap) til VG.

En rekke andre kommuner har også gått over til ditial undervisning i dagene før jul.

Barnehagene i Oslo vil imidlertid holde åpent frem til jul.