Nye tall: Mer mobbing på barneskolene

Mer enn én av ti elever i femte klasse på barneskolen sier de er blitt mobbet den siste måneden. Uakseptabelt, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister Tonje Brenna er bekymret for mobbetallene.

10,5 prosent av elevene på femtetrinn sier de er blitt mobbet to-tre ganger eller mer siste måneden.

Det viser tall fra elevundersøkelsen, som gjennomføres fra femteklasse til og med siste året på videregående.

Mobbetallene er totalt sett stabile, men på grunnskolen sier nå flere elever at de mobbes enn de tre foregående årene.

– For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye. Det bekymrer meg, sier kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.

Hun sier at dette er noe hun vil ta tak og vil kontakte Utdanningsdirektoratet for å få mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber konkret for å forebygge mobbing og om skolene har de verktøyene de trenger.

– Én mobbesak er én for mye. Skolen skal være et trygt sted, og det er viktig at alle som jobber på skolene følger med og griper inn når det er mistanke om at elever ikke har det bra, sier Brenna.

442.500 elever har svart på undersøkelsen.

Svært mange av elevene sier også at koronasituasjonen påvirker skolegangen deres i negativ retning.

I Oslo, hvor tiltakene mot elevene har vært strengest, svarer syv av ti elever at pandemien har hatt en negativ effekt på skolehverdagen.