Norge

Utgjør tre prosent

Fafoforsker Jon Erik Dølvik tror strømmen fra Øst-Europa fortsetter, men tviler på at polakkene forlater hjemlandet for godt.

— Arbeidsinnvandringen har oversteget alle fremskrivninger som ble gjort i Norge, Island, Storbritannia og Irland før EU-utvidelsen, sier forsker Jon Erik Dølvik ved forskningsstiftelsen Fafo. Han tviler på at det er over 120 000 polakker i Norge i dag, som den polske konsulen anslo i Aftenposten i går. Men han regner med at minst 75 000 fra de nye EU-landene vil arbeide her i løpet av året. Det utgjør i så fall over tre prosent av den norske arbeidsstyrken. - Det er flere enn statistikkene fanger opp. Mine antagelser er forsiktige. I tillegg kommer uformell innvandring, for eksempel studenter og mange som jobber i husholdssektoren i Norge, sier Dølvik. Han sier at det er usikkerhet om hvordan etterspørselen etter arbeidskraft i Norge vil utvikle seg, og om Baltikum og Polen vil ha ekstra arbeidskraft å avgi i årene som kommer.- Selv om det blir bedre tider hjemme i Polen, vil folk likevel dra? Det er fortsatt bedre lønn, yrkesmuligheter og et lettere liv i Norge. Jeg antar at innvandringen vil øke litt til, og så flate ut når kampen om arbeidskraft i Europa hardner til, sier Dølvik.

Les også

  1. Lokket til Norge

  2. - Stabilt med familie

  3. - 120.000 polakker i Norge

  4. De fleste drar hjem igjen

  5. Tviler på tallene