Mange nye lovregler fra 1. juli: Kroppspress, åpenhet og strømpris

Begynnelsen av juli er høysesong for nye lover. Her er noen av de viktigste.

På denne Huawei-fabrikken i Kina laget arbeidere mobiltelefoner da Reuters var der i 2019. Nå pålegges selskaper å vurdere om produktene deres er laget under forsvarlige forhold.

1. Merking av retusjert reklame og 18-års grense

Flere nye lovendringer skal bidra til å motvirke kroppspress:

For et år siden vedtok Stortinget at retusjert reklame skal merkes. Fra 1. juli er dette lovfestet.

I markedsføringsloven paragraf 2 heter det nå at annonsører skal sørge for at reklame der en «kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering», skal merkes. Merket skal utgjøre 7 prosent av bildeflaten. For reklamefilmer skal merket vises gjennom hele filmen.

Aftenposten har tidligere skrevet om merkeplikten. Flere var da bekymret for at regelen ville ha for mange unntak.

Fra 1. juli er det også gjort en endring i helsepersonelloven, som sier at personer under 18 år ikke kan samtykke til kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling.

Heller ikke foreldre kan samtykke til dette. Unntak kan gjøres for inngrep kan begrunnes medisinsk eller odontologisk.

2. Ny åpenhetslov

Er klærne du går med, og telefonen du har i lommen laget under forsvarlige forhold? Loven skal bidra til at norske virksomheter ivaretar grunnleggende menneskerettigheter. Norge er det første landet i verden som vedtar en lov av denne typen, ifølge E24.

Virksomheter skal vurdere om de overholder menneskerettighetene. Vurderingene skal gjøres tilgjengelig for offentligheten.

I tillegg skal hvem helst kunne få informasjon om hvordan produkter eller tjenester er produsert. Man skal kunne få informasjon om hele virksomheten eller konkrete produkter.

3. Nye regler om hjemmekontor

Hjemmekontor er blitt den nye normalen for mange etter pandemien. Fra 1. juli er hjemmekontorforskriften oppdatert. Regler om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, gjelder nå også for de som jobber hjemmefra. Men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål knyttet til jobbing på hjemmekontor.

– Mange kan ha opplevd at hjemmekontoret har gjort det nødvendig med investering i utstyr, økte telefon- og internettkostnader, eller lignende. Lovendringen sier ingenting om hvem som skal ta slike kostnader. Fortsatt det mange ubesvarte spørsmål om hjemmekontor, sier professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, Stein Evju, Til Aftenposten.

4. Nye regler om strøm

1. juli kom det nye regler for beregning av nettleie. Nettleien går til drift og utvikling av strømnettet. Den kan utgjøre flere tusen kroner i måneden på en vanlig strømregning.

Nettleiemodellen er en ny måte å beregne nettavgift, som baserer seg på «topper» i forbruket foregående måned. De nye reglene skal oppmuntre til å fordele strømforbruket jevnt.

Her kan du lese mer om hvordan det fungerer.