100.000 oppdrettslaks på rømmen

Rundt 100.000 oppdrettslaks stakk av fra et oppdrettsanlegg i Nordland som følge av uværet i helgen. Fylkesmannen har gitt tillatelse til at det kan fiskes etter rømlingene.

Kombinasjon av sterk vind og kulde gjorde omfattende skader på en merd i Rinøyvåg, tilhørende bedriften Mortenlaks AS i Lødingen kommune sist helg. Cirka 100.000 oppdrettslaks med en snittvekt på 0,6 kilo, stakk av.

Fiskens helsetilstand er god, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Både Mattilsynets distriktskontor i Vesterålen, Fylkesmannen i Nordland og Fiskeridirektoratet i Bergen er blitt varslet. Fylkesmannen i Nordland har gitt tillatelse til å fiske etter den rømte laksen.

Tidligere denne måneden rømte 150.000 laks fra tre oppdrettsanlegg i Træna, Vågan og Vestvågøy etter stormen 11. — 12. januar. Tillatelse for oppfisking av denne laksen gjelder fortsatt.

Til sammenligning regner Fylkesmannen med at det årlig kommer cirka 30.000 villaks til nordlandskysten. Fylkesmannen har derfor gitt tillatelsene til fangst for å hindre at de 250.000 rømte oppdrettslaksene gjør skade på villbestanden av laks, sjøørret og sjørøye.

Fiskeridirektoratets regionkontor har også fått opplysninger fra Tysfjord Marine Farm AS om skade på merd, og mistanke om rømning av torsk i Forsåstorvik i Tysfjord kommune. Det var tirsdag uklart hvor mye fisk som rømte fra disse anleggene.

Oppdrettslaks kan gjøre skade på villaksstammer.