- Pasientene trikses vekk

Psykiater Leif Roar Falkum mener Akershus universitetssykehus (Ahus) bevisst bryter lover og regler, slik at psykisk syke blir skadelidende.

- Pasienter vet ikke hvilke krav de har, meget syke pasienter blir avvist, de kommer aldri inn i køen, og det gis for lange frister for behandling, sier psykiater Leif Roar Falkum. "Per" (t.v.) har angst og depresjoner, men har selv måttet slåss for å få hjelp.

"Pasientkøen trikses vekk ved hjelp av metoder som er italiensk fotball verdig! Pasientene, med sine nye rettigheter, blir avvist som før, stikk i strid med lovverket. Så å si ingen får noe privat tilbud. Vi er vitne til en praksis jeg vil definere som helsekriminalitet." Dette er noen av kraftsalvene den erfarne psykiateren kommer med i dagens kronikk i Aftenposten. Falkum har i en årrekke vært sjef og overlege ved Lillestrømklinikken DPS, et tilbud innen psykiatrien knyttet til Ahus utenfor Oslo. Høsten 2005 startet han sammen med to andre psykiatere en privat psykiatrisk poliklinikk. Nå mener han sykehuset trikser med statistikken for å slippe å overføre pasienter til private klinikker. Motivet skal være å spare penger. — Helt sentralt for meg var at jeg ville behandle pasienter på heltid. Jeg ville være lege og psykiater - ikke bare en organisator og papirflytter, sier Falkum. Den nye pasientrettighetsloven, som kom i 2004, gir pasienter som ikke får et tilbud fra det offentlige innen en fastsatt tid, rett til behandling ved private tilbud eller alternativt i utlandet. Falkum visste at behovet for hjelp fra private ville bli stort, dersom Ahus skulle følge loven. - Det har vært smerten i alle år i det offentlige å avvise pasienter som jeg så trengte hjelp, men som vi ikke hadde kapasitet til å hjelpe. Da den nye loven kom, satt jeg selv som sjef. Vi fulgte opp loven, ga pasienter som hadde krav på det hjelp, men sprengte budsjettene. Det ble ikke godt mottatt, forteller Falkum.

Bevisst manipulering.

Han registrerte nærmere 10 brudd på pasientrettighetsloven ukentlig bare ved Lillestrømklinikken. Etter at han og to andre kolleger sluttet der, har de fleste andre overlegene og to psykologspesialister også sluttet. Med dem forsvant samtidig alle bruddene på pasientenes rett til helsehjelp.- Det er ikke fordi alle får hjelp, men fordi man nå bevisst skjuler køen. Pasientene organiseres vekk, sier Falkum. - Det er mange psykiatriske pasienter som ikke får skikkelig oppfølging og hjelp. Pasienter vet ikke hvilke krav de har, meget syke pasienter blir avvist, de kommer aldri inn i køen, og det gis for lange frister for behandling. Det verste er når pasienter tas imot, men avspises med noen få terapitimer.- Du driver selv privat, ber du ikke for din syke mor nå?- Jeg forstår at det er lett å mistenkeliggjøre oss. Vi startet privat virksomhet fordi vi kunne tjene penger på det, men også fordi vi samtidig kunne bidra positivt. Det må være lov - slik er det i andre deler av helsevesenet. Den nye loven sier at det offentlige skal betale. Betalingsevne skal ikke avgjøre om folk får hjelp. Den nye pasientrettighetsloven er en kjempegave til psykisk syke, men så langt er dette en papirlov. Nøden for psykisk syke over hele landet er om mulig enda mer skjult nå enn før, sier Falkum. - Jeg vil ta bestemt avstand fra de påstandene Falkum kommer med, slik jeg kjenner dette, sier administrerende direktør Erik Normann ved Ahus. Han legger til at han har vektlagt overfor alle virksomhetene under Ahus at alle vurderinger skal gis basert på faglige vurderinger og ikke noe annet. - Det føler jeg meg rimelig trygg på at blir gjort også ved Lillestrømklinikken. Vi beklager at vi i ett tilfelle som er klaget inn for fylkeslegen har brutt fristen for behandling, sier Normann.