Norge

Isfront mellom hasjligaen og Gjermund Cappelen

«Øst», «Landcruiser» og mannen som trolig er «China» ser tomt ut i luften. Bare «BC» – for «Blue Cap» – smiler og nikker til hasjligaens gamle sjef.

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir fikk i formiddag god drahjelp fra Gjermund Cappelen.
  • Per Annar Holm
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

I flere uker har Gjermund Cappelen sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett. Fredag morgen fikk han en ny rolle. Da inntok han vitneboksen i Borgarting lagmannsrett, hvor fem av medlemmene i hasjligaen hans får prøvet sine saker på nytt.

De første timene svarte han på en rekke spørsmål fra aktor Hulda Olsen Karlsdottir om sms’er mellom ham og ligaens medlemmer.

Sentralt står også telefonsamtaler som ble avdekket gjennom kommunikasjonskontroll.

Det blir særlig fokusert på hvilken rolle de forskjellige tiltalte har hatt innen lagring og distribusjon av hasj.

Cappelen bekreftet at pengebeslag på mange millioner kroner hos de ulike aktørene knyttet seg til hasjvirksomheten.

Erling O. Lyngtveit forsvarer Cappelens bestevenn, mens Johnny Veum forsvarer en lagersjef som også er kjent som rørleggeren.

Bare «legger’n» mangler på tiltalebenken denne fredagen. 52-åringen, som er rørlegger av yrke, ble dimittert allerede første dag på grunn av sviktende helse.

I Asker og Bærum tingretts dom i november 2015 ble de fem tilsammen dømt til ubetinget fengsel i 58 år og seks måneder.

  • Cappelen slipper straff, lange straffer for medhjelperne

Pendler mellom hjemmet og retten

Kontrasten er stor til den tunge sikkerheten rundt rettssaken mot Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett den siste måneden.

Der må aktørene, presse og publikum hele tiden gå gjennom id-sjekk, metalldetektorer og passere tungt bevæpnet politi.

I Borgarting lagmannsrett hersker en langt mer gemyttlig stemning. Alle de tiltalte er ute på gaten og tar seg en røyk i pausene, og de dagpendler mellom hjemmet og rettsforhandlingene.

I morges ble retten nesten 20 minutter forsinket fordi en av de tiltale satt fast i morgenrushet.

På hotellrommet lå det 1,5 millioner kroner politiet tror stammer fra Cappelens hasjliga.

Fant nesten fire millioner

«BC» – også kjent under dekknavn som «nordlendingen» (brukte mye hytta ved Bodø), «hjelpepleieren» (tidligere profesjon» eller «Elkjøp» (dette var der de hadde fast møtestedet) - ble nylig løslatt fra varetekt.

63-åringen ble i romjulen pågrepet på Hotel Royal Garden i Trondheim med 1,5 millioner kroner på rommet.

Ute i skogen fant politiet en søppelsekk med 300.000 kroner. i safen hjemme hos søsteren i Trondheim ble det funnet mer penger. Totalbeløpet ble nesten fire millioner kroner.

Fredrik Schøne Brodwall forsvarer en 63-åring som i romjulen ble pågrepet med nesten fire millioner kroner i Trondheim.

Smiler til eks-sjefen

63-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men ble i tingretten dømt til 15 års fengsel.

I lagmannsretten smiler og nikker han ofte til Cappelen. Også med sin forsvarer Fredrik Schøne Brodwall har han en meget lett tone.

Cappelen er etter alt å dømme et av aktoratets kronvitner i saken mot sine gamle samarbeidspartnere. Med sine klare «ja» eller «nei» nagler han sine gamle hjelpere til den alvorlige tiltalen.

Svarer knusende klart

Oslo tingrett har rettspause torsdag og fredag i sakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Derfor ble det tid for fremstilling av Cappelen i lagmannsretten fredag.

Borte er Cappelens ofte svevende svar slik vi har hørt ham de siste ukene i tingretten.

Gjermund Cappelen har gjentatte ganger blitt irettesatt av tingrettsdommer Kim Heger når han – ifølge dommeren – har gitt «tåkete svar». Særlig når det gjelder rollen til en av sine nærmeste medarbeidere, som i dag er 64 år.

I lagmannsretten er svarene klare.

Nekter for kobling til 64-åring

64-åringen er den eneste som Cappelen ikke har villet knytte noe kallenavn til i Oslo tingrett.

Kallenavnene kobler medlemmene i nettverket hans til omfattende mengder sms’er og telefonovervåking der det avtales innsmugling, lagring og omsetning av tonnevis med hasj.

I Asker og Bærum tingretts dom slås det fast at 64-åringen er «China». Sammen med sin sønn har han sterke forretningsforbindelser til Kina, og han er også den eneste Cappelen konsekvent gir lett svevende svar om.

– Det har vært tema før, men det er ikke N.N. som er «China». Hadde han vært det, så hadde jeg også sagt det, sa Cappelen engasjert.

Etter lunsj ville 64-åringens forsvarer, Erling O. Lyngtveit, forsikre seg om meldinger Cappelen hadde sendt til hans klient bare var feilsendinger:

– Jeg kan ikke utelukke at jeg hadde sendt disse meldingene ved en feiltagelse, sa Cappelen, som ikke hadde avlagt noen forsikring om ikke å lyve siden han selv er en del av tiltalekomplekset.

Bare på ett punkt klistret Cappelen bestevennen til tiltalen:

– Ved to tilfeler var han med på å flytte store hasjpartier fra hovedlageret til et mindre lager, sa Cappelen, som mener at kameraten hadde sine egne forretninger i Amsterdam.

Mange samreiser

Cappelen og den såkalte bestevennen har i perioden 2003 til 2013 vært på svært mange reiser til Amsterdam.

Hele 18 ganger skal de ha befunnet seg på samme fly til og fra byen, ifølge en dom fra Asker og Bærum tingrett i november 2015.

Cappelen har i en årrekke hatt faste leverandører av store mengder hasj i Amsterdam.

I denne garasjen på Oslos vestkant skal hasjen som skulle selges, ha blitt oppbevart. Rørleggeren skal ha styrt salget. Spanere tok seg inn i garasjen natt til 18. desember 2013 og iscenesatte et tyveri for å se hvordan Cappelen og hans nettverk reagerte. Det ble tatt beslag i 109 kilo hasj den natten

Varierende kvalitet

– Det var aldri helt tomt på hasjlageret, men kvaliteten varierte, sa Gjermund Cappelen fredag morgen. Han fortalte at medarbeiderne som mellomlagret hasjen etter import fikk 1000 kroner kiloen for denne jobben.

En av «lagersjefene» er for øvrig død. Det samme er en av ligaens storkunder, en kjent musiker.

I Asker og Bærum tingrett var han tiltalt for import av tilsammen 1,4 tonn hasj, i samme sak som de fem mennene han nå vitner om i ankesaken. Straffeutmålingen for hans del ble ikke fastlått der, men blir opp til Oslo tingrett å avgjøre.

– Om jeg importerte ett tonn hasj i året er dette sikkert bare ti prosent av det som selges i Norge, sa Cappelen.

Ytterligere en mann i hasjligaen ble nylig arrestert i Colombia, og vil ventelig bli tiltalt i en separat sak senere.

Også hasjleveranser til ham ble belyst gjennom Cappelens vitnemål i Borgarting lagmannsrett fredag, etter spørsmål fra aktor.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Hasj
  3. Amsterdam
  4. Kina