Norge

DNB hjalp eldre kvinne å overføre 720.000 kroner til svindler

En 72-åring klaget DNB inn for Finansklagenemnda etter at banken hjalp henne med å overføre penger til det som viste seg å være en svindler. Klagen ble avvist.

  • NTB

Ifølge Dagens Næringsliv fikk den eldre kvinnen hjelp til å overføre til sammen 720.000 kroner til «forloveden» i Canada, før banken skjønte at noe var galt. Kvinnen fikk råd av DNB om å anmelde saken, noe hun gjorde.

Hun klaget også DNB inn for Finansklagenemnda, i håp om å få tilbake pengene. I klagen vises det til at banken skal sikre sine kunder mot svindel og annen økonomisk kriminalitet. Kvinnen mener derfor DNB burde advart henne om at hun kunne være i ferd med å bli lurt. Rådgiveren i DNB hjalp henne med fire overføringer før hun ble advart om at hun så ut til å bli svindlet.

DNB avviser å ha ansvar og påpeker at rådgiveren kun bisto med det praktiske rundt overføringene og ikke ga kvinnen råd om investeringer.

Finansklagenemnda behandler tvister mellom finansforetak og kundene deres. Saken er avvist på grunn av bevissituasjonen, og tilsynet ønsker ikke å kommentere saken.

Tidligere saker viser at det skal mye til før Finansklagenemnda og domstolene ansvarliggjør banker i lignende tilfeller.

Les mer om

  1. Bank
  2. DNB
  3. Svindel
  4. Dagens Næringsliv