Norge

Pengesluket F-35 er bare ett av Luftforsvarets problemer

Nesten hele Luftforsvaret skal byttes ut. Det er likevel det som mangler, som bekymrer toppsjefen for Hæren og spesialsoldatene. Nemlig det Russland har hatt slik suksess med.

Sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, foran ett av to små Bell-helikoptre som står på beredskap for norske spesialsoldater på Rygge ved Moss. 15 slike skal i fremtiden prioriteres for spesialsoldater, mens de siste tre Norge disponerer skal bistå Hæren i Nord-Norge og også politiet. Morten Uglum

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

I løpet av få år erstatter svindyre F-35 dagens F-16-kampfly. Gamle Orion overvåkingsfly erstattes med flyet som har fått navnet Poseidon. Helikoptre av typen Lynx var frem til 2014 fast inventar på norske kystvaktskip. En prosess med å erstatte dem med nye NH90-helikoptre har vært i gang lenge.

Men ingen av disse luftfartøyene kan gjøre det som har gjort det russiske forsvaret så effektivt de siste årene. Nemlig flytte store mengder soldater og våpenutstyr kjapt og på kort varsel, på land og til steder der det ikke finnes rullebaner. Som helikoptertype kunne NH90 gjort mye av jobben, men disse er øremerket kystvaktfartøy og marinens fregatter.

– Avleggs hær uten transporthelikoptre

Kontreadmiral Nils Johan Holte, som så sent som høsten 2017 var sjef for alle norske spesialsoldater, sier til Aftenposten at transporthelikoptre alltid er blitt prioritert ned i Norge.

– Det har latt seg gjøre fordi de ikke i seg selv produserer det vi kaller luftmakt. De er ikke jagerfly, overvåkingsfly eller luftvern, sier han.

– Men støtte fra helikoptre er ofte kritisk og kan knapt unnværes. Uten egen helikopterstøtte blir Brigaden i Nord (som utgjør det meste av den norske hæren, red.anm.) avleggs, sier Holte.

Han får følge av brigader Eldar Berli, som frem til i fjor vår var sjef for nettopp Brigade Nord.

Dagens trusselbilde tilsier at Hæren må kunne settes inn over hele landet og på kort varsel, skriver Berli i et innlegg som snart publiseres i bladet til Norges Offisersforbund.

 • TIDLIGERE TOPPSJEF: Luftforsvaret ville ikke ha skandalehelikopteret NH90. Det helikopteret Norge bestilte i 2001, men som fortsatt knapt er i bruk.

Inntil høsten 2017 var kontreadmiral Nils Johan Holte sjef for Forsvarets spesialstyrker, som i Norge er en egen forsvarsgren. Sentrale avdelinger er Forsvarets spesialkommando på Rena og Marinejegerkommandoen på Haakonsvern utenfor Bergen. Torgeir Haugaard / Forsvaret

Ikke i regjeringens planer

Torsdag skrev Aftenposten at nye norske F-35 kampfly risikerer å bli stående på bakken på grunn av mulig mangel på piloter, teknikere og penger til flyvning.

– Vi bytter omtrent ut hele Luftforsvaret, sier generalmajor Tonje Skinnarland.

Hun sier at hennes største bekymring er om hun får penger til å bruke alle de nye luftfartøyene, og om hun har nok personell med riktig kompetanse.

I alt skal det kjøpes inn nye luftfartøyer til over 100 milliarder frem til 2025.

Men planene for utskifting omfatter ikke transporthelikoptre. Heller ikke i dokumentet «Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2019–2026», som Forsvarsdepartementet la frem sist uke, finnes spor av planer om transporthelikoptre.

Eldar Berli var inntil i fjor vår sjef for Brigade Nord, som i praksis utgjør det meste av den norske Hæren. Brigaden holder i dag til i Troms, Finnmark og på Rena. Den skal dekke store avstander men har i praksis minimalt med evne til å forflytte seg raskt til steder der det ikke finnes rullebaner. Anette Ask/ Forsvaret

Sverige: 33 transporthelikoptre

Nabolandet Sverige tenker annerledes. Offiser og informasjonssjef Lasse Jansson i Försvarsmaktens helikopterflotilje opplyser at de i dag har 18 NH90-helikoptre, der riktignok flere av dem skal assistere Sjøforsvaret, men også 15 store helikoptre av typen Blackhawk.

Både Sverige og Norge har mindre helikoptre, Sverige 20 stykker av en type som kalles AW109, Norge 18 av typen Bell.

I Norge har det de siste årene pågått en knallhard kamp, også på Stortinget, om hvor Bell-helikoptrene skal brukes. Regjeringen har avgjort at 15 skal ha base på Rygge, der de primært støtter spesialstyrker på Rena, mens tre skal være på Bardufoss, der de både skal støtte Hæren i nord og stå på beredskap for politiet.

– Diskusjonen om hvor Bell-helikoptrene skal være, har endt i en meningsløs tautrekking mellom ulike miljøer og interesser, sier Holte og Berli.

De mener hovedsaken er hva Norge trenger av kampevne på bakken, og hva dette krever av evne til å flytte på seg, reaksjonsevne og utholdenhet. De mener politikerne ikke har forstått dette.

– Tre helikoptre til støtte for Hæren og beredskap for politiet gir knapt militær mening. For Brigaden i nord har de ingen reell operativ verdi, sier de to.

Dette er helikoptrene som omtales i artikkelen:

Russland har store flåter av transporthelikoptre, som militære utgaver av dette. Russiske hærstyrker kan derfor flyttes raskt, inkludert stridsvogner og annet tungt materiell. Birger Amundsen / NTB scanpix

Forsvarets Bell-helikoptre er bare litt større enn politiets helikoptre. Norge har 18 slike. Peder Torp Mathisen

NH90. Norge bestilte 14 slike i 2001. Fortsatt har ikke alle ankommet, og de som er ankommet er lite i bruk. Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Amerikanske Blackhawk helikoptre, som Sverige har 15 av i tillegg til 18 NH90. Per Ivar Strømsmoen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. F-35
 2. Forsvaret
 3. Luftforsvaret
 4. NH90

Relevante artikler

 1. NORGE

  Hevder at satsingen på skandalehelikopteret NH90 var politisk styrt

 2. NORGE

  Forsvarssjefen skylder på leverandøren av NH90 for helikopterskandalen

 3. NYHETSANALYSE

  Helikopterskandalen: Politikerne skylder på Forsvaret – Forsvaret skylder på Italia

 4. NORGE

  Et effektivt forsvar for årene 2021–2037 vil koste 100 milliarder ekstra

 5. NORGE

  Skyhøy pris for norsk skandalehelikopter: Vil koste 260.000 pr. flytime

 6. NORGE

  Politiet vil ha helikopter i nord – lyser ut konkurranse til 250 millioner