Frp behandler ett nytt varsel

Frp behandler en ny varslingssak i partiet, bekrefter lederen i organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen. Hittil i år har partiet mottatt to nye varsler.

Den ene av sakene gjelder den tillitsvalgte i Rogaland som i februar ble siktet for voldtekt i forbindelse med fylkesårsmøtet i partiet, opplyser leder Alf Erik Andersen i organisasjonsutvalget til NTB.

Han vil ikke kommentere varslene ytterligere.

Det er organisasjonsutvalget som behandler sakene.

– Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt to nye varsler i 2019, av varierende alvorlighetsgrad. Sakene er under behandling, sier Andersen til Dagbladet.

Flere varsler

Organisasjonsutvalget ble inntil nylig ledet av Helge André Njåstad. Han trakk seg fra alle verv i partiet etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle.

Frp har fra før av behandlet totalt ni varslersaker av ulik alvorlighetsgrad.

Et flertall av partiene har behandlet varsler i løpet av 2017 og 2018. Ap og Høyre, de to største partiene, mottok flest varsler om seksuell trakassering.

Flest i Ap og Høyre

Ap har til sammen behandlet om lag 30 saker.

– Vinteren 2017/2018 behandlet vi til sammen et tjuetalls saker mot ulike personer i partiet. Senere i 2018 behandlet vi i underkant av ti saker knyttet til seksuell trakassering lokalt i partiet, opplyste Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en epost til NTB i februar.

I februar ble det kjent at Høyre hadde mottatt to nye varsler etter fjorårets oppvask, som begge gjaldt forhold som lå tilbake i tid.

Fra før hadde partiet mottatt til sammen 35 varsler med ulik alvorlighetsgrad, som berørte 21 ulike personer.