Et nytt toalett kan spare kommuner for millioner

SANDANE/OSLO: Et nyutviklet toalett kan gi eldre et mer verdig baderomsbesøk. Samtidig kan det på sikt spare det offentlige for millioner i byggekostnader fordi bad kan gjøres mindre.

Det dreibare toalettet skal gjøre det enklere å komme seg opp og ned fra toalettet. Brukerne kan også lettere benytte seg av vasken på egen hånd, og det vil bli lettere for den som skal bistå med tørking.

Ideen er forbausende enkel. Hva hvis toalettsetet rett og slett gjøres dreibart i 360 grader?

Da blir det lettere å komme ut av rullestolen og over på toalettet, og det kan bli mulig å vaske hender før man tar på rullestolen.

– Det nye toalettet har vært drømmen, og det var målet vårt allerede for et tiår siden.

Det forteller Roy El Sayed, direktør og den ene av to grunnleggere i vestlandsbedriften Bano. De leverer rundt 10.000 baderom årlig, hovedsakelig myntet på eldre og funksjonshemmede.

Et privat-offentlig samarbeid med Oslo kommune og NTNU har tatt prosjektet fra idéstadiet til nesten ferdig produkt. Til neste år starter produksjonen i en nybygget fabrikk på Sandane i Sogn og Fjordane.

Bano har eksistert i 17 år. I fjor omsatte vestlandsbedriften for 154 millioner kroner. Tidligere produserte de mange av produktene sine ved utenlandske fabrikker, fortrinnsvis i Øst-Europa og Italia. Nå produseres nesten alt hjemme i Sandane. – Det handlet om å sikre kvaliteten på det vi leverer, forklarer direktør Roy Elsayed (nummer to fra venstre).

– Løsningen er så enkel, og den er norsk

På andre siden av landet sitter Jonny Nersveen og Jan Tore Lindskog. De to har kjent hverandre siden studiedagene.

Lindskog jobber med universell utforming i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo, som blant annet har ansvar for hovedstadens sykehjem. Nersveen er forskningsansvarlig for Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, som ligger under NTNU Gjøvik.

– Dette er en tanke jeg som forsker har jobbet med i mange år. Så laget de en løsning som er så enkel og genial at vi nesten måpte, forteller Nersveen.

Over en øl diskuterte de to hva som kunne gjøres for å få baderom på institusjoner mindre plasskrevende – og dermed billigere å bygge – uten at funksjonaliteten ble dårligere.

– Vi ønsket først å undersøke hva som allerede fantes av løsninger i andre land. Men det var lite, sier Lindskog.

Svaret ble etter hvert en innovasjonskonkurranse, støttet av Husbanken. I stedet for å beskrive løsninger de ønsket seg, beskrev Oslo kommune bare hvilke behov de hadde.

– Det startet med et ønske om arealeffektivitet. Det vi har fått, er i tillegg bedre hygiene og mindre belastning både for beboere og de ansatte, sier Nersveen.

Han beskriver det som det viktigste han har vært med på som forsker.

– Jeg er helt sikker på at denne innovasjonskonkurransen kommer til å forandre baderomstenkningen. Løsningen er så enkel, og den er norsk.

Les også

LES OGSÅ: Nå er det endelig slutt på penn og papir - alle feil ved sykehjem meldes inn elektronisk

Fant svaret hos svenske studenter

På Sandane hadde Bano jobbet langs dette sporet i mange år allerede. Tidligere, i samarbeid med Helse Bergen, har de utviklet et toalett som kan heves og senkes.

– Dette toalettet førte til at eldre som tidligere trengte hjelp under toalettbesøk, ikke lenger hadde behov for det. Toalettet bidro til å skape en verdig situasjon for brukerne, forklarer El Sayed.

Selv toalettrullholdernes design kan forenkle toalettbesøket til eldre. Produktutvikler Veronica Roel i Bano jobber med en variant som blant annet skal gi riktig hastighet når man drar i papiret.

De var likevel ikke i mål.

Banos industridesigner holder til i Stockholm. Der hadde tre studenter ved Kungliga Tekniska Högskolan lansert ideen om et dreibart toalett, og designeren plukket det opp. Men det ligger flere år med testing bak, hvor både form, funksjon, vekstbelastning og hygiene er vurdert.

– Innovasjonskonkurransen ga oss motivasjonen til å satse for fullt, sier El Sayed.

Les også

KOMMENTAR: «Frykten for økende forskjeller er overdrevet», skriver Andreas Slettholm

Testet ut i full skala hos NTNU

Tre vinnere ble plukket ut. De fikk 100.000 kroner hver, men viktigere: Firmaene fikk testet ut ideen sin hos NTNU og forsker Jonny Nersveen.

De bygget rett og slett testbad i full størrelse. 30 forsøkspersoner prøvde dem ut. Målet var å kåre én vinner.

Til neste år starter produksjonen av det nye toalettet.

– Å gå på do er ikke en behagelig situasjon, det er intimt og privat. Det vi stoppet ved da vi satt i juryen, var at her hadde noen laget et system der utstyret blir tilpasset deg og ikke omvendt, sier Nersveen.

Han sammenligner det med besøk hos tannlegen. Da blir man sittende samme sted til alt er gjort.

Nå kan det dessuten bli enklere for ansatte som skal bistå, som kan svinge setet rundt for å tørke. Men også et annet problem blir løst: Man unngår å spre smitte ut i boligen via rullestolhjul.

Les også

LES OGSÅ: Her skal det bygges en hageby for Oslo-folk med demens

Kan gi inntil 2 m² mindre bad

I omsorgsboliger, på eldrehjem og andre institusjoner er bad i dag store. Det skal være plass til rullestol på begge sider av toalettet, kravet er 90 cm.

– Store avstander er med på å ødelegge muligheten til å være selvhjulpen på badet, sier direktør Roy El Sayed i Bano.

– Det gjør noe med gnisten og motivasjonen vår når avdelingsledere på sykehjem kommer bort til oss og gir en god klem sier tusen takk, forteller Roy El Sayed i Bano. Selskapet bygger nå ny fabrikk på Sandane for å ta høyde for fremtidig vekst.

Men én stor hindring gjenstår: Skal løsningen rulles ut som noe annet enn testforsøk, må offentlige regelverk for bad endres.

– Skulle vi lage et baderom som var i tråd med retningslinjene? Svaret vårt var nei. Vi ønsket å utvikle et produkt som var best for brukerne og pleierne, sier El Sayed.

De neste stegene må han ta på egen hånd. Selv om Oslo kommune bidro i innovasjonsfasen, blir det opp til firmaet selv å ta produktet ut i verden.