Møter en forandret rusomsorg

Da Arild Knutsen sist var i rusbehandling, ble han utvist etter å ha forelsket seg i en jente på institusjonen. I 2014 får han dele rom med kjæresten.

— Da jeg var til behandling forrige gang, for over 20 år siden opplevde jeg aldri å bli spurt til råds. Før var du en slags elev, du var mer tvunget i behandling - og andre var eksperter på deg. Vi var i opposisjon på institusjonene og tenkte hele tiden på å stikke av. Her får du høre at du kan være så lenge man selv mener er bra. Vi anses endelig som eksperter på oss selv, mens fagpersonene er eksperter på å bistå oss, sier Knutsen, som skamroser Bergensklinikkenes satsing på brukermedvirkning i behandlingen.

LES MER:

Les også

Misbrukernes støttespiller på rehab: Arild Knutsen sprakk etter 17 år

Det var gjennom Bymisjonens 24sjuat behandlingsplass ble ordnet. Knutsen tror det er lettere å være åpen om rusproblemer på akuttsenteret i Oslo enn gjennom de tradisjonelle instansene. Mens Knutsen er et kjent ansikt i rusomsorgen i Oslo, kan han lettere konsentrere seg om egen behandlig i vest.

— Jeg har det bedre enn jeg har hatt på lenge. Jeg er ikke ute og flykter fra følelsesregisteret mitt, men jobber med tingene og ruster meg opp fysisk og psykisk. Dette er ikke akkurat Sør-Sudan, for å si det sånn. Etter alt det vi har gjort, blir vi behandlet som grever. Og siden det er stor brukermedvirkning her, føler man et eierforhold til egen prosess hele tiden.

Får legemidler

Han har selv vært en pådriver for å ta brukerne mer på alvor i rusomsorgen. Særlig økt satsing på legemiddelassistert rehabilitering, der tunge rusmisbrukere får Subutex og metadon for å holde avhengigheten i sjakk. Men i Bergen opplevde Knutsen også at man får bruke medisiner for å komme igjennom avrusing,

Kjæresten Line hadde selv rusproblemer, men ikke like alvorlige som Knutsen. Men de fikk begge opphold sammen hos Bergensklinikkene.

— På vei hit ringte de og spurte hva jeg mener er riktig medisin for å trappe ned. Siden konfererte de legene som har behandlet meg. Jeg får fortsatt piller. Så lite at jeg ikke blir sløv eller ruset, bare demper abstinensene og gjør det overkommelig å komme ut av problemene, forteller Knutsen.

- Hvordan hadde det vært uten medisiner?

— Jeg hadde ikke holdt ut, Her får du styre behandling og medisinering. Så når vi går inn i behandling, vet de at vi mener noe med det. Vi opplever å bli sett og får være ressurser på oss selv og de andre. Det gjør mye med selvbildet, at du går ut mer rustet til å greie deg selv. Og det er jo målet med å være her. Utfordringen er ikke å slutte å ruse seg, problemet er å greie leve et rusfritt liv eller et liv uten rusproblemer, sier Knutsen.

- Du har også stått på barrikadene for å legalisere narkotika. Kommer ditt eget avhengighetsproblem i konflikt med det?

— Overhodet ikke. Jeg har jo erfaring fra før også. Nå har jeg denne erfaringen som voksen, og ser at det kan ta like hardt grep om meg. Det samme gjelder alkohol. Og vi rekriminaliserer ikke alkohol av den grunn. Jeg misforstås ofte som en liberalist, men det jeg ønsker er en streng, restriktiv ruspolitikk, for det vet vi virker. Jeg vil avkriminalisere narkotika nettopp for å få mer kontroll og politisk styring.

- Ble nesten kriminell

Alkoholforbudet førte til mer kriminalitet. Det samme ser vi med narkotika. Det var ikke langt unna at jeg måtte begynne med kriminelle handlinger. Hadde jeg blitt der noen måneder til, så hadde jeg blitt tvunget til det. Noen blir tvangsprostituert, andre tvangskriminelle – fordi det er eneste muligheten man har.

— De beste resultatene vi kan oppnå er nettopp ved politisk justering og styring. Jeg ønsker meg et rusmonopol, Vi har i Norge gode erfaringer med å bruke restriksjoner og politisk styring. Derfor kan vi kan gå foran i verden og vise at det gir minst problemer, sier Knutsen.

  • LES MER: